Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

Zarządzenie Nr 0050.1.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2024 rok

12.01.2024 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.2.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczone do oddania w najem

05.01.2024 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.3.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2024 rok

09.01.2024 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.4.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Płońskiego Programu Rewitalizacji

12.01.2024 r. informację do publikacji przekazała p. A. Piekarczyk

Zarządzenie Nr 0050.5.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

19.01.2024 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.6.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczone do oddania w najem

18.01.2024 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie nr 0050.7.2024 Burmistrza Miasta Płońska z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie projektu uchwały dotyczącej określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

26.01.2024 r. informację do publikacji przekazała p. A. Piekarczyk

Zarządzenie nr 0050.8.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie wprowadzenia rocznego planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok 2024

26.01.2024 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.9.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 23.01.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

24.01.2024 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.10.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24.01.2024 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Płońsku

30.01.2024 r. informację do publikacji przekazała p. E. Zimny

Zarządzenie Nr 0050.11.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2024 rok

05.02.2024 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie nr 0050.12.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Płońsku"

31.01.2024 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.13.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk, pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela

08.02.2024 r. informację do publikacji przekazała p. B. Olbryś

Zarządzenie Nr 0050.14.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczony do oddania w użyczenie

02.02.2024 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.15.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

07.02.2024 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.16.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok

07.02.2024 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.17.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2024 rok

07.02.2024 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.18.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zasad korzystania i używania samochodu osobowego Ford Tourneo Custom o nr rej. WPN 98U9

07.02.2024 r. informację do publikacji przekazał p. R. Jerzak

Zarządzenie Nr 0050.19.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

06.02.2024 r. informację do publikacji przekazał p. M. Żółtowski

Zarządzenie Nr 0050.20.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 1 lutego 2024 roku zmieniające Zarządzenie nr 0050.39.2021 Burmistrza Miasta Płońska z dnia 31.03.2021 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku" zmienione Zarządzeniem nr 0050.61.2021 z dnia 08.06.2021 r. oraz Zarządzeniem nr 0050.4.2022 z dnia 03.01.2022 r.

12.02.2024 r. informację do publikacji przekazała p. A. Piekarczyk

Zarządzenie Nr 0050.21.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2024 rok

09.02.2024 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie nr 0050.22.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 07 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.151.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 06 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w Urzędzie Miejskim w Płońsku

08.02.2024 r. informację do publikacji przekazał p. M. Radomski

Zarządzenie Nr 0050.23.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Płońsk

08.02.2024 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.24.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12.02.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

12.02.2024 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie nr 0050.25.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12.02.2024 roku w sprawie organizacji Konkursu na Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną

19.02.2024 r. informację do publikacji przekazał p. F. Przedpełski

Zarządzenie Nr 0050.26.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora miejskiego ds. informatyki oraz powołania miejskiego zespołu informatycznego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

19.02.2024 r. informację do publikacji przekazał p. M. Żółtowski

Załączone pliki:
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-01-12 12:42:00
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-01-05 13:36:16
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-01-09 12:07:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Nalborska-Rosińska Agata
  • Data dodania: 2024-01-15 09:22:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-01-22 09:43:44
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Nalborska-Rosińska Agata
  • Data dodania: 2024-01-18 14:45:05
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-01-26 14:07:44
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-01-26 14:34:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-01-25 10:11:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-01-30 10:55:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-02-05 13:21:43
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-01-31 10:09:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-02-08 12:43:52
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-02-02 15:32:18
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-02-07 14:48:24
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-02-07 15:01:56
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-02-07 15:23:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Lilianna Kraśniewska II Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-02-07 12:14:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-02-06 11:53:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-02-12 12:45:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-02-09 12:42:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-02-09 09:24:47
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-02-09 09:42:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-02-14 10:50:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-02-19 09:59:09
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-02-20 10:19:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data udostępnienia w BIP: 2024-01-05 13:07:08
 • Informacja zaktualizowana przez: Ziółkowska Iza
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-20 10:19:36
 • Liczba odsłon: 423
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 610092]

przewiń do góry