Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

PS.OS.525.11.2023.IR

Płońsk, 21 listopada 2023 roku

Ogłoszenie o złożeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571)

Informuję, że 20.11.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Płońsku na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) wpłynęła oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pt. „Organizacja wsparcia dla dzieci i młodzieży  z rodzin w trudnej sytuacji życiowej - Moto Mikołaje 2023”.           

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Płońska uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Płońskich Miłośników Motoryzacji MOTO-PŁOŃSK  zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Płońsku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego www.plonsk.pl .

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w formie pisemnej do 28 listopada 2023 roku na adres: Urząd Miejski w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, lub pocztą elektroniczną na adres: i.rydzewska@plonsk.pl

 

BURMISTRZ

Andrzej Pietrasik

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone pliki:
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Rydzewska Iwona
  • Data dodania: 2023-11-21 15:01:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-22 15:09:37
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Jarosławski - Prezes Stowarzyszenia Płońskich Miłośników Motoryzacji MOTO-PŁOŃSK
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Rydzewska Iwona
  • Data dodania: 2023-11-21 15:03:00
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-22 15:09:37
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Andrzej Pietrasik Burmistrz Miasta Płońsk
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Rydzewska Iwona
  • Data dodania: 2023-11-22 15:07:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-22 15:09:37
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rydzewska Iwona
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-11-21 14:58:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Rydzewska Iwona
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-22 15:09:37
 • Liczba odsłon: 143
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 610109]

przewiń do góry