Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

Zarządzenie Nr 0050.1.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2022 rok

05.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.2.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Płońsk nr 0050.208.2018 z dnia 27.12.2018 r. ws. powołania Zespołu do realizacji projektu pn.: "Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej" zmienionego zarządzeniem nr 0050.14.2019 z dnia 31.01.2019 r.

11.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.3.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Płońsk nr 0050.105.2020 z dnia 27.07.2020 r. ws. powołania Zespołu do realizacji projektu pn.: "Rozwój jakościowy

płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu": Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego Plac 15 sierpnia i ulicę Warszawską wraz z rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, urządzeniami budowlanymi, obiektami małej architektury i rozbiórkami

11.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.4.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 3.01.2022 roku zmieniające Zarządzenie nr 0050.39.2021 Burmistrza Miasta Płońska  z dnia 31.03.2021 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku" zmienione Zarządzeniem nr 0050.61.2021 z 08.06.2021 r.

11.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.5.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11.01.2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczone do oddania w najem

11.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.6.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia zasad przydziału i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych w Urzędzie Miejskim w Płońsku

12.01.2022 r. informację do publikacji przekazał p. P. Zgrzębski

Zarządzenie Nr 0050.7.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 17.01.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

19.01.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie nr 0050.8.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 stycznia 2022r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońsku

19.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.9.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r.

19.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.10.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Miasta Płońsk Nr 0152-9/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk

19.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.11.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

25.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.12.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Północnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 73/18 i 74/13 o łącznej powierzchni 0,1407 ha

21.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. T. Junczak

Zarządzenie Nr 0050.13.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Północnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 73/18 i 74/13 o łącznej powierzchni 0,1407 ha

21.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. T. Junczak

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2022 BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK z dnia 21 stycznia 2022 roku W SPRAWIE ZATWIERDZENIA DO STOSOWANIA PROCEDURY SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POŻARU ORAZ SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH PODCZAS PRZEPROWADZONEJ EWAKUACJI OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM W PŁOŃSKU

27.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. I. Rydzewska

Zarządzenie Nr 0050.15.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

02.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.16.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

25.01.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.17.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zasad korzystania i używania samochodu osobowego Ford Tourneo Custom o nr rej. WPN 98U9

26.01.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Karolak

Zarządzenie Nr 0050.18.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia oferty/ofert i wskazania kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Płońsku, ul. Zacisze 6

01.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.19.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia oferty/ofert i wskazania kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Płońsku, ul. Wolności 18

01.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.20.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia oferty/ofert i wskazania kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku, ul. Szkolna 36a

01.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.21.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2022 rok

08.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.22.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.57.2015 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21 maja 2015 r. wraz ze zmianami w sprawie określenia ilości etatów oraz komórek organizacyjnych realizujących w Urzędzie Miejskim w Płońsku zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi

10.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Naguszewska

Zarządzenie Nr 0050.23.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 1.02.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

03.02.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.24.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

10.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.25.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

08.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.26.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

08.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.27.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

09.02.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.28.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2022 rok

10.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.29.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

10.02.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.30.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 2 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Płońsku, ul. Zacisze 6

11.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Radecka

Zarządzenie Nr 0050.31.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 3 w Płońsku, ul. Wolności 18

11.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Radecka

Zarządzenie Nr 0050.32.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku, ul. Szkolna 36a

11.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Radecka

Zarządzenie Nr 0050.33.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu za lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony, stawki czynszu najmu za lokale wynajmowane w ramach najmu socjalnego lokalu i pomieszczeń tymczasowych

14.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.34.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczony do oddania w użyczenie

16.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.35.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

16.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.36.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.27.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na robotę budowlaną pn. Modernizacja krytej pływalni w Płońsku, znak: ZP.271.4.2022

16.02.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.37.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - "Laboratoria przyszłości"

21.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.38.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

21.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie nr 0050.39.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia rocznego planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok 2022

23.02.2022 r. informację do publikacji przekazał p. L. Stępkowski

Zarządzenie Nr 0050.40.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pn. Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12

25.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.41.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia NR 0050.30.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku

28.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Szczygieł

Zarządzenie Nr 0050.42.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

01.03.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie nr 0050.43.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego w budynkach

25.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. M. Konarzewska

Zarządzenie Nr 0050.44.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28.02.2022 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Pomocy Ukrainie - Płońsk Pomaga Ukrainie

01.03.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.45.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejsku na 2022 rok

14.03.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.46.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności kontrolnych prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miasto Płońsk w latach 2017 - 2021 niepublicznym placówkom

02.03.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Radecka

Zarządzenie Nr 0050.47.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.27.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej zmienionego Zarządzeniem nr 0050.36.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 lutego 2022 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na robotę budowlaną pn. Modernizacja krytej pływalni w Płońsku, znak: ZP.271.4.2022

08.03.2022 r. informację do publikacji przekazał p. S. Potwardowski

Zarządzenie Nr 0050.48.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk - etap II"

24.03.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.49.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

31.03.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.50.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.176.2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Miejskiego w Płońsku osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024

29.03.2022 r. informację do publikacji przekazała p. I. Rydzewska

Zarządzenie Nr 0050.51.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

06.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.52.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płońska, sprawozdania finansowego Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2021

01.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.53.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2022 rok

11.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.54.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31.03.2022 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Modernizacja krytej pływalni w Płońsku"

01.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.55.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31.03.2022 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Wykonanie skateparku w Płońsku"

01.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.56.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Budowa dróg w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych"

08.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.57.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsk"

08.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.58.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku"

08.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.59.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4.04.2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

04.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.60.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

08.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. M. Sobecka

Zarządzenie Nr 0050.61.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.6.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad przydziału i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych w Urzędzie Miejskim w Płońsku

08.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.62.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 6.04.2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

08.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Konopka

Zarządzenie Nr 0050.63.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11.04.2022 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego robót budowlanych wykonanych w ramach inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”

12.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.64.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

13.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.65.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wniesienia aportem do spółki pod firmą SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie

13.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.66.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

13.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.67.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej wydzierżawienia na okres do 3 lat

13.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.68.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego najem lub zamianę mieszkania komunalnego

13.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.69.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji dla Gminy Miasto Płońsk

14.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.70.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

14.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.71.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 

21.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Konopka

Zarządzenie Nr 0050.72.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.71.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych przedmiotów nietrwałych oraz niszczenia pieczęci urzędowych w Urzędzie Miejskim w Płońsku

22.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.73.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia oferty/ofert i wskazania kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku, ul. Stanisława Wyspiańskiego 4

25.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Radecka

Zarządzenie Nr 0050.74.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia oferty/ofert i wskazania kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Płońsku, ul. Kolejowa 5

25.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Radecka

Zarządzenie Nr 0050.75.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 kwietnia 2022 roku zmieniające Zarządzenie nr 0050.6.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad przydziału i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych w Urzędzie Miejskim w Płońsku wraz ze zmianami

26.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.76.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) na 2022 rok

13.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.77.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy -Ukraina) na 2022 rok

13.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.78.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Płońska

28.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. B. Olbryś

Zarządzenie Nr 0050.79.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

09.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.80.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.2.2021 r. z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych dla Urzędu Miejskiego w Płońsku

16.05.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.81.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

11.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.82.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy- Ukraina) na 2022 rok

13.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.83.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2022 rok

11.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.84.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

06.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.85.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

09.05.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.86.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

13.05.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.87.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przekazania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Płońsk przyznanej Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku

17.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.88.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 16.05.2022 r. w sprawie zasad dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Płońsku

19.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.89.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 16.05.2022 roku zmieniające zarządzenie nr 0050.85.2012 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie gospodarowania środkami publicznymi w Urzędzie Miejskim w Płońsku wraz ze zmianami

20.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.90.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej

19.05.2022 r. informację do publikacji przekazał p. M. Radomski

Zarządzenie Nr 0050.91.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 1 w Płońsku, ul. Kolejowa 5

19.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Radecka

Zarządzenie Nr 0050.92.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku, ul. Stanisława Wyspiańskiego 4

19.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Radecka

Zarządzenie Nr 0050.93.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z  Funduszu Pomocy (Zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy-Ukraina) na 2022 rok

26.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.94.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Pomoc Ukrainie z Funduszu Pomocy) na 2022 rok

26.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.95.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Płońsk

20.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.96.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 23.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

24.05.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.97.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

30.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.98.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 30.03.2022 r. do 29.04.2022 r. projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk dla obszarów położonych w rejonie ul. Płockiej, ul. Szkolnej i ul. Pułtuskiej 

25.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.99.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

07.06.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.100.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy-Ukraina) na 2022 rok

02.06.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.101.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) na 2022 rok

02.06.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.102.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Pomoc Ukrainie z Funduszu Pomocy) na 2022 rok

02.06.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.103.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2022 rok

10.06.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.104.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla dzierżaw krótkoterminowych i okazjonalnych

03.06.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.105.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku za 2021 rok

07.06.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.106.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku za 2021 rok

07.06.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.107.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 7.06.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

07.06.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.108.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk -etap II

09.06.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.109.2022 Burmistrza Miasta Płońsk  z dnia 9.06.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

13.06.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.110.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14.06.2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

15.06.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Konopka

Zarządzenie Nr 0050.111.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14.06.2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Miasta Płońsk Nr 0050.107.2022 z dnia 7.06.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak: ZP.271.10.2022 na usługę pn. Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Płońsk

15.06.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.112.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

23.06.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.113.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

15.06.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.114.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru budynku poczekalni autobusowej zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 51 w Płońsku wraz z towarzyszącą infrastrukturą

23.06.2022 r. informację do publikacji przekazała p. B. Klik

Zarządzenie Nr 0050.115.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy - Ukraina) na 2022 rok

27.06.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.116.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) na 2022 rok

27.06.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.117.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

27.06.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Konopka

Zarządzenie Nr 0050.118.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

29.06.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.119.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy-Ukraina) na 2022 rok

05.07.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.120.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) na 2022 rok

05.07.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.121.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Pomoc Ukrainie z Funduszu Pomocy) na 2022 rok

05.07.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.122.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2022 rok

21.07.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.123.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

05.07.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.124.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

05.07.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.125.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4 lipca 2022 roku zmieniające zarządzenie Nr 0050.123.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

05.07.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.126.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 04.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pn.: 1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Płońsku na ul. Wolności i Jędrzejewicza na drogach nr 301435W i 300825W  2. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Płońsku na ul. Żołnierzy Wyklętych na drodze nr 301465W

11.07.2022 r. informację do publikacji przekazał p. A. Bogucki

Zarządzenie Nr 0050.127.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 08.07.2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczone do oddania w najem

11.07.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.128.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 08.07.2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczony do oddania w użyczenie

08.07.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.129.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

14.07.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.130.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023 w ramach Rządowego  programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 ustanowionym uchwałą nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

14.07.2022 r. informację do publikacji przekazała p. B. Olbryś

Zarządzenie nr 0050.131.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia wstępnego szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym

18.07.2022 r. informację do publikacji przekazał p. R. Kozłowski

Zarządzenie Nr 0050.132.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Płońsk

20.07.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Drążkiewicz

Zarządzenie Nr 0050.133.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

18.07.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.134.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r. - etap II

20.07.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.135.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

22.07.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.136.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r. - etap II

27.07.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.137.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

04.08.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.138.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) na 2022 rok

08.08.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.139.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy- Ukraina) na 2022 rok

08.08.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.140.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2022 rok

09.08.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.141.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

01.08.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.142.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 9.08.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

09.08.2022 r. informację do publikacji przekazała p. S. Januszewska

Zarządzenie Nr 0050.143.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych

18.08.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.144.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk, uzyskane za rok szkolny 2021/2022

22.08.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.145.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie odwołania Pani Aliny Marii Paczkowskiej ze stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 1 w Płońsku, ul. Kolejowa 5

22.08.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.146.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola nr 1 w Płońsku, ul. Kolejowa 5

22.08.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.147.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie odwołania Pani Justyny Liberek ze stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 3 w Płońsku, ul. Wolności 18

22.08.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.148.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola nr 3 w Płońsku, ul. Wolności 18

22.08.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.149.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

26.08.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.150.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie podwyższenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1582 o powierzchni 0,0686 ha., położonej w Płońsku przy ul. Warszawskiej

26.08.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.151.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie podwyższenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1045/1 o powierzchni 0,0785 ha., położonej w Płońsku przy ul. Skarżyńskiej, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1045/2 o powierzchni 0,0906 ha., położonej w Płońsku przy ul. Skarżyńskiej

26.08.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.152.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie podwyższenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1391 o powierzchni 0,0287 ha., położonej w Płońsku przy Pl. 15-go Sierpnia 18

26.08.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.153.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

13.09.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.154.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Płońska za I półrocze 2022, informacji o przebiegu planów finansowych Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku za I półrocze 2022 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

26.09.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.155.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

13.09.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.156.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) na 2022 rok

13.09.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.157.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy -Ukraina) na 2022 rok

13.09.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.158.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Pomoc Ukrainie z Funduszu Pomocy) na 2022 rok

13.09.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.159.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2022 rok

13.09.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.160.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczone do oddania w najem

31.08.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie nr 0050.161.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 6 września 2022 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

07.09.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.162.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 6 września 2022 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

07.09.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.163.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 6 września 2022 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

07.09.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.164.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 6 września 2022 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

07.09.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.165.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 6 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  udziału 1/2 części zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy Pl. 15-go Sierpnia 2 oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 814 o powierzchni 0,0313 ha

07.09.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.166.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 6 września 2022 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału 1/2 części zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy Pl. 15-go Sierpnia 2 oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 814 o powierzchni 0,0313 ha

07.09.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.167.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 6.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

08.09.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie nr 0050.168.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 07 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia rocznego planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok 2022

12.09.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Drążkiewicz

Zarządzenie Nr 0050.169.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności kontrolnych prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miasto Płońsk w latach 2017-2021 niepublicznym placówkom

09.09.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.170.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Rzemieślniczej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1793/44 o powierzchni 0,4618 ha

13.09.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.171.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 września 2022 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Rzemieślniczej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1793/44 o powierzchni 0,4618 ha

13.09.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie nr 0050.172.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

20.09.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie nr 0050.173.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

21.09.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie nr 0050.174.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 20 września 2022 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu oraz zasad najmu i użyczenia pomieszczeń w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk.

22.09.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie nr 0050.175.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków oraz określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Padlewskiego w Płońsku budowanym przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie.

22.09.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie nr 0050.176.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Padlewskiego w Płońsku, budowanym w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze Sp. z o.o.

22.09.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.177.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zaprzestania eksploatacji systemu teleinformatycznego "Autonomiczne Stanowisko Komputerowe"

26.09.2022 r. informację do publikacji przekazał p. R. Kozłowski

Zarządzenie Nr 0050.178.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 września 2022 r. w sprawie udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone" oraz w sprawie funkcjonowania systemu teleinformatycznego "Autonomiczne Stanowisko Komputerowe"

26.09.2022 r. informację do publikacji przekazał p. R. Kozłowski

Zarządzenie Nr 0050.179.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 września 2022 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

29.09.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.180.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 września 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

10.10.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.181.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy - Ukraina) na 2022 rok

11.10.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.182.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) na 2022 rok

11.10.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.183.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Pomoc Ukrainie z Funduszu Pomocy) na 2022 rok

11.10.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.184.222 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 września 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

11.10.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.185.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2022 rok

11.10.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.186.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

04.10.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.187.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 6 października 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy na rok 2023 Gminy Miasta Płońska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

10.10.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.188.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 października 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 17.08.2022 r. do 15.09.2022 r. projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk dla obszarów położonych w rejonie ul. Płockiej, ul. Szkolnej i ul. Pułtuskiej.

12.10.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.189.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 października 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

20.10.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.190.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14.10.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę miejsc handlowych przy cmentarzu parafialnym od strony ul. Wolności w Płońsku

21.10.2022 r. informację do publikacji przekazała p. B. Szcześniewska

Zarządzenie Nr 0050.191.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 20 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

21.10.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.192.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25.10.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

25.10.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.193.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25.10.2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego usługi wykonanej w ramach zadania pn.: "Urządzenie terenu zieleni po byłych ogródkach działkowych wzdłuż rzeki Płonki w Płońsku"

27.10.2022 r. informację do publikacji przekazała p. M. Melińska

Zarządzenie Nr 0050.194.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 października 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

07.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.195.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy-Ukraina) na 2022 rok

18.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.196.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) na 2022 rok

18.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.197.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Pomoc Ukrainie z Funduszu Pomocy) na 2022 rok

18.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.198.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

18.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.199.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2022 rok

18.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie nr 0050.200.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w Urzędzie Miejskim w Płońsku

07.11.2022 r. informację do publikacji przekazał p. M. Radomski

Zarządzenie Nr 0050.201.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie zorganizowania konkursu "Samorządowy Konkurs Wiedzy o Płońsku"

07.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.202.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku

09.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.203.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego położonego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Płońsku

09.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.204.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk, położonych w Płońsku przy ul. Skarżyńskiej, oznaczonych numerem ewidencyjnym działki: 1045/1 o pow. 0,0785 ha oraz 1045/2 o pow. 0,0906 ha

09.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.205.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk, położonych w Płońsku przy ul. Skarżyńskiej, oznaczonych numerem ewidencyjnym działki: 1045/1 o pow. 0,0785 ha oraz 1045/2 o pow. 0,0906 ha

09.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie nr 0050.206.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

09.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.207.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Płońsk

14.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.208.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Warszawskiej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1582 o powierzchni 0,0686 ha

14.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.209.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Warszawskiej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1582 o powierzchni 0,0686 ha

14.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.210.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy Pl. 15-go Sierpnia 18 oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1391 o powierzchni 0,0287 ha

14.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.211.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy Pl. 15-go Sierpnia 18 oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1391 o powierzchni 0,0287 ha

14.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.212.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk

18.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.213.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

18.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.214.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu za lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony, stawki czynszu najmu za lokale wynajmowane w ramach najmu socjalnego lokalu i pomieszczeń tymczasowych

17.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.215.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 17.11.2022 r. w sprawie powołania Kapituły do wyłonienia kandydatów Płońskich Wież za 2022 r.

23.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.216.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

24.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Radecka

Zarządzenie Nr 0050.217.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21 listopada 2022 roku zmieniające Zarządzenie nr 0050.216.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

24.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Radecka

Zarządzenie Nr 0050.218.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego "Autonomiczne Stanowisko Komputerowe" przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone"

24.11.2022 r. informację do publikacji przekazał p. R. Kozłowski

Zarządzenie Nr 0050.219.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie powołania Zespołu Jurorów Samorządowego Konkursu Wiedzy o Płońsku

28.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie nr 0050.220.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk, pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela

25.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. S. Domańska

Zarządzenie nr 0050.221.2022 z dnia 23 listopada 2022 r. Burmistrza Miasta Płońsk w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Płońsku

02.12.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Zimny

Zarządzenie nr 0050.222.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.200.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w Urzędzie Miejskim w Płońsku

02.12.2022 r. informację do publikacji przekazał p. M. Radomski

Zarządzenie Nr 0050.223.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru dostawy wraz z montażem pn. Wykonanie skateparku w Płońsku

29.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.224.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

05.12.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie nr 0050.225.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia rocznego planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok 2022

29.11.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.226.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji i wykonania instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków Gminy Miasto Płońsk

01.12.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.227.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów /kierowników lub ich zastępców jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Płońsk

06.12.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.228.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy-Ukraina) na 2022 rok

13.12.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.229.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) na 2022 rok

13.12.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.230.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Pomoc Ukrainie z Funduszu Pomocy) na 2022 rok

13.12.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.231.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

13.12.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.232.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2022 rok

14.12.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.233.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Płońsk

02.12.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.234.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczone do oddania w najem

05.12.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.235.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Płońsk

08.12.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.236.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 7.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

07.12.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.237.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.233.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Płońsk

08.12.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.238.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Płońsku kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji

12.12.2022 r. informację do publikacji przekazał p. R. Kozłowski

Zarządzenie Nr 0050.239.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

22.12.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie nr 0050.240.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. Burmistrza Miasta Płońsk w sprawie wprowadzenia procedury projektowania inwestycji

15.12.2022 r. informację do publikacji przekazał p. A. Bogucki

Zarządzenie Nr 0050.241.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

20.12.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.242.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Płońsk

21.12.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.243.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

11.01.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.244.2022 Burmistrza Miasta z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót wykonanych w ramach zadnia pn.: Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Skarżyńskiej w ramach "Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg"

12.01.2023 r. informację do publikacji przekazała p. N. Laskowska

Zarządzenie Nr 0050.245.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

11.01.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.246.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy -Ukraina) na 2022 rok

13.01.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.247.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) na 2022 rok

13.01.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.248.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Pomoc Ukrainie z Funduszu Pomocy) na 2022 rok

13.01.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.249.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

13.01.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.250.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2022 rok

13.01.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Załączone pliki:
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-01-05 13:44:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-01-11 12:53:24
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-01-11 13:33:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-01-11 13:50:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-01-11 14:05:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w.z. Burmistrza Teresa Kozera - Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-01-20 11:49:48
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-01-19 13:54:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-01-20 10:18:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-01-19 14:34:00
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-01-19 15:12:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-01-25 12:26:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-01-24 10:15:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-01-24 09:47:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-01-27 09:28:09
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-02 16:18:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-01-25 12:42:00
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-01-27 08:49:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-02 12:26:50
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-02 12:44:02
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-02 13:00:43
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-08 11:17:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-10 15:55:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-04 09:27:47
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-10 15:13:09
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-09 08:42:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-09 08:57:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-09 13:17:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-10 15:29:52
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-10 16:31:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-14 10:35:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-14 10:51:39
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-14 11:10:53
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-14 12:02:22
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-16 15:13:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-16 14:52:05
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-16 15:43:52
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-22 09:31:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-22 09:45:28
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-23 09:55:44
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-28 10:56:40
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-28 15:30:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-03-01 14:03:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-25 11:31:07
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-03-01 14:38:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-03-14 14:12:59
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-03-02 10:36:53
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP:
  • Data dodania: 2022-03-08 13:55:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-03-24 12:20:40
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-03-31 12:53:43
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-03-30 09:09:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-07 08:31:28
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP:
  • Data dodania: 2022-04-01 10:12:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-04-11 14:45:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP:
  • Data dodania: 2022-04-01 15:11:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-01 15:30:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-11 09:27:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-08 12:39:10
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-08 13:01:30
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-04 13:32:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-08 15:01:44
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-08 15:20:59
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-08 14:38:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2022-04-12 10:20:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-13 11:29:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-13 10:35:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-13 11:51:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-13 10:55:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-13 10:03:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-14 13:27:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2022-04-14 15:35:50
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-21 12:21:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-22 15:54:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-25 14:33:39
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-25 14:52:24
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-26 13:54:30
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-13 11:04:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-13 11:20:46
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-29 10:30:52
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2022-05-09 13:39:56
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-17 08:41:40
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-11 13:20:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-13 11:43:34
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-11 13:58:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-06 13:52:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-10 08:35:53
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-13 10:37:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-18 08:41:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-20 13:31:50
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-20 11:56:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-20 12:49:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-19 11:57:22
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-19 12:18:47
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-26 12:09:30
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-26 12:43:21
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-23 12:32:47
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-25 11:19:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-30 10:45:07
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-25 11:47:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-06-08 09:05:32
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-06-03 08:52:59
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-06-03 09:23:40
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-06-03 09:38:38
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-06-10 09:41:00
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-06-06 08:45:03
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-06-08 09:23:22
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-06-08 09:40:48
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-06-08 09:54:50
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-06-09 12:33:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-06-13 10:02:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-06-15 15:42:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-06-15 10:58:18
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-06-24 09:47:08
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-06-20 08:43:50
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-06-24 09:35:16
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-06-27 11:05:59
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-06-27 11:15:46
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-06-27 11:31:03
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-06-29 12:28:40
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-07-05 08:54:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-07-05 09:33:21
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-07-05 09:50:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-07-21 10:36:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP:
  • Data dodania: 2022-07-05 11:53:48
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP:
  • Data dodania: 2022-07-05 14:40:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-07-05 12:23:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-07-11 11:05:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-07-11 10:16:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-07-08 14:13:43
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Zastępca Burmistrza Teresa Kozera
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-07-14 14:21:40
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP:
  • Data dodania: 2022-07-14 12:14:10
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-07-19 08:25:02
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-07-20 13:35:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-07-19 09:17:04
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-07-21 09:53:19
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-07-25 10:49:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-07-27 11:53:19
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2022-08-08 12:44:53
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2022-08-08 14:32:05
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2022-08-08 14:32:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP:
  • Data dodania: 2022-08-09 12:59:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-08-01 11:06:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Nalborska Agata
  • Data dodania: 2022-08-10 07:31:00
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-08-18 12:37:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-08-22 12:20:18
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-08-22 12:36:34
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-08-22 13:02:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-08-22 13:15:46
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-08-22 13:32:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-08-26 10:37:44
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-08-29 10:35:24
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-08-29 11:06:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-08-29 11:43:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-13 11:00:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-26 08:59:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-13 11:17:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-13 11:44:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-13 12:07:08
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-13 12:55:21
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-13 13:20:02
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-01 08:22:52
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-07 09:30:45
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-07 10:31:39
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-07 10:46:19
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-07 11:07:56
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-07 12:16:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-07 12:38:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-08 09:22:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-12 12:30:24
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-09 11:42:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-13 14:22:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-13 14:55:28
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-22 14:14:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-22 14:34:32
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-22 15:25:39
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-22 15:01:18
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-22 15:18:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-26 14:11:03
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-26 14:37:40
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-09-29 15:04:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-10-10 12:33:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-10-11 16:03:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-10-11 16:16:44
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-10-11 16:25:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-10-11 17:22:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-10-11 17:27:18
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-10-05 12:01:09
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-10-11 17:36:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-10-12 16:10:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-10-20 12:35:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-10-21 14:39:03
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-10-21 10:11:47
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-10-26 08:41:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-10-27 09:23:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-11-07 11:37:45
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-11-21 09:13:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-11-21 09:27:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-11-21 09:51:08
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-11-21 10:08:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-11-21 10:20:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-11-07 12:20:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-11-07 11:57:44
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-11-10 08:45:16
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-11-09 13:29:32
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-11-09 11:43:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-11-09 12:18:02
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-11-09 12:45:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-11-14 14:03:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-11-15 08:51:03
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-11-15 09:10:39
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-11-15 09:41:34
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-11-15 10:04:46
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2022-11-18 10:30:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2022-11-18 10:30:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-11-18 10:05:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-11-23 14:02:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-11-24 12:13:56
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-11-24 12:51:44
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-11-25 10:05:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-11-29 09:15:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-12-01 15:47:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-12-02 12:05:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-12-02 14:00:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-11-29 15:22:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-12-08 09:46:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-11-30 10:21:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-12-01 15:08:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-12-08 10:16:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-12-13 12:05:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-12-13 12:22:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-12-13 13:40:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-12-13 13:55:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-12-14 14:18:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-12-02 12:34:09
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-12-06 12:21:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-12-08 09:05:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-12-08 08:46:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-12-09 10:02:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-12-13 14:19:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-12-22 15:11:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-12-15 12:40:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-12-20 14:58:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-12-21 12:58:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-01-11 13:48:00
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-01-12 10:58:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-01-11 14:09:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-01-13 14:02:00
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-01-13 14:20:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-01-13 14:39:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-05 13:08:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Drążkiewicz Aneta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-13 15:20:07
 • Liczba odsłon: 6127
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 737985]

przewiń do góry