Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

Zarządzenie Nr 0050.1.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2022 rok

05.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.2.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Płońsk nr 0050.208.2018 z dnia 27.12.2018 r. ws. powołania Zespołu do realizacji projektu pn.: "Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej" zmienionego zarządzeniem nr 0050.14.2019 z dnia 31.01.2019 r.

11.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.3.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Płońsk nr 0050.105.2020 z dnia 27.07.2020 r. ws. powołania Zespołu do realizacji projektu pn.: "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu": Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego Plac 15 sierpnia i ulicę Warszawską wraz z rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, urządzeniami budowlanymi, obiektami małej architektury i rozbiórkami

11.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.4.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 3.01.2022 roku zmieniające Zarządzenie nr 0050.39.2021 Burmistrza Miasta Płońska  z dnia 31.03.2021 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku" zmienione Zarządzeniem nr 0050.61.2021 z 08.06.2021 r.

11.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.5.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11.01.2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczone do oddania w najem

11.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.6.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia zasad przydziału i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych w Urzędzie Miejskim w Płońsku

12.01.2022 r. informację do publikacji przekazał p. P. Zgrzębski

Zarządzenie Nr 0050.7.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 17.01.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

19.01.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie nr 0050.8.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 stycznia 2022r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońsku

19.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.9.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r.

19.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.10.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Miasta Płońsk Nr 0152-9/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk

19.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.11.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

25.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.12.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Północnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 73/18 i 74/13 o łącznej powierzchni 0,1407 ha

21.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. T. Junczak

Zarządzenie Nr 0050.13.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Północnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 73/18 i 74/13 o łącznej powierzchni 0,1407 ha

21.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. T. Junczak

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2022 BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK z dnia 21 stycznia 2022 roku W SPRAWIE ZATWIERDZENIA DO STOSOWANIA PROCEDURY SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POŻARU ORAZ SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH PODCZAS PRZEPROWADZONEJ EWAKUACJI OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM W PŁOŃSKU

27.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. I. Rydzewska

Zarządzenie Nr 0050.15.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

02.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.16.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

25.01.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.17.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zasad korzystania i używania samochodu osobowego Ford Tourneo Custom o nr rej. WPN 98U9

26.01.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Karolak

Zarządzenie Nr 0050.18.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia oferty/ofert i wskazania kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Płońsku, ul. Zacisze 6

01.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.19.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia oferty/ofert i wskazania kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Płońsku, ul. Wolności 18

01.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.20.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia oferty/ofert i wskazania kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku, ul. Szkolna 36a

01.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.21.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2022 rok

08.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.22.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.57.2015 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21 maja 2015 r. wraz ze zmianami w sprawie określenia ilości etatów oraz komórek organizacyjnych realizujących w Urzędzie Miejskim w Płońsku zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi

10.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Naguszewska

Zarządzenie Nr 0050.23.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 1.02.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

03.02.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.24.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

10.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.25.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

08.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.26.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

08.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.27.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

09.02.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.28.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2022 rok

10.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.29.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

10.02.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.30.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 2 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Płońsku, ul. Zacisze 6

11.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Radecka

Zarządzenie Nr 0050.31.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 3 w Płońsku, ul. Wolności 18

11.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Radecka

Zarządzenie Nr 0050.32.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku, ul. Szkolna 36a

11.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Radecka

Zarządzenie Nr 0050.33.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu za lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony, stawki czynszu najmu za lokale wynajmowane w ramach najmu socjalnego lokalu i pomieszczeń tymczasowych

14.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.34.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczony do oddania w użyczenie

16.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.35.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

16.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.36.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.27.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na robotę budowlaną pn. Modernizacja krytej pływalni w Płońsku, znak: ZP.271.4.2022

16.02.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.37.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - "Laboratoria przyszłości"

21.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.38.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

21.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie nr 0050.39.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia rocznego planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok 2022

23.02.2022 r. informację do publikacji przekazał p. L. Stępkowski

Zarządzenie Nr 0050.40.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pn. Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12

25.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.41.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia NR 0050.30.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku

28.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Szczygieł

Zarządzenie Nr 0050.42.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

01.03.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie nr 0050.43.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego w budynkach

25.02.2022 r. informację do publikacji przekazała p. M. Konarzewska

Zarządzenie Nr 0050.44.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28.02.2022 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Pomocy Ukrainie - Płońsk Pomaga Ukrainie

01.03.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.45.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejsku na 2022 rok

14.03.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.46.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności kontrolnych prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miasto Płońsk w latach 2017 - 2021 niepublicznym placówkom

02.03.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Radecka

Zarządzenie Nr 0050.47.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.27.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej zmienionego Zarządzeniem nr 0050.36.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 lutego 2022 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na robotę budowlaną pn. Modernizacja krytej pływalni w Płońsku, znak: ZP.271.4.2022

08.03.2022 r. informację do publikacji przekazał p. S. Potwardowski

Zarządzenie Nr 0050.48.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk - etap II"

24.03.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.49.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

31.03.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.50.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.176.2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Miejskiego w Płońsku osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024

29.03.2022 r. informację do publikacji przekazała p. I. Rydzewska

Zarządzenie Nr 0050.51.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

06.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.52.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płońska, sprawozdania finansowego Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2021

01.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.53.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2022 rok

11.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.54.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31.03.2022 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Modernizacja krytej pływalni w Płońsku"

01.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.55.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31.03.2022 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Wykonanie skateparku w Płońsku"

01.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.56.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Budowa dróg w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych"

08.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.57.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsk"

08.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.58.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku"

08.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.59.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4.04.2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

04.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.60.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

08.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. M. Sobecka

Zarządzenie Nr 0050.61.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.6.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad przydziału i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych w Urzędzie Miejskim w Płońsku

08.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.62.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 6.04.2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

08.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Konopka

Zarządzenie Nr 0050.63.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11.04.2022 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego robót budowlanych wykonanych w ramach inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”

12.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.64.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

13.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.65.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wniesienia aportem do spółki pod firmą SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie

13.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.66.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

13.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.67.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej wydzierżawienia na okres do 3 lat

13.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.68.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego najem lub zamianę mieszkania komunalnego

13.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.69.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji dla Gminy Miasto Płońsk

14.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.70.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

14.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.71.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 

21.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Konopka

Zarządzenie Nr 0050.72.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.71.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych przedmiotów nietrwałych oraz niszczenia pieczęci urzędowych w Urzędzie Miejskim w Płońsku

22.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.73.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia oferty/ofert i wskazania kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku, ul. Stanisława Wyspiańskiego 4

25.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Radecka

Zarządzenie Nr 0050.74.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia oferty/ofert i wskazania kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Płońsku, ul. Kolejowa 5

25.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Radecka

Zarządzenie Nr 0050.75.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 kwietnia 2022 roku zmieniające Zarządzenie nr 0050.6.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad przydziału i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych w Urzędzie Miejskim w Płońsku wraz ze zmianami

26.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.76.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) na 2022 rok

13.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.77.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy -Ukraina) na 2022 rok

13.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.78.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Płońska

28.04.2022 r. informację do publikacji przekazała p. B. Olbryś

Zarządzenie Nr 0050.79.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

09.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.80.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.2.2021 r. z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych dla Urzędu Miejskiego w Płońsku

16.05.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.81.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

11.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.82.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy- Ukraina) na 2022 rok

13.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.83.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2022 rok

11.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.84.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

06.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.85.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

09.05.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.86.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

13.05.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.87.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przekazania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Płońsk przyznanej Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku

17.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.88.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 16.05.2022 r. w sprawie zasad dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Płońsku

19.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.89.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 16.05.2022 roku zmieniające zarządzenie nr 0050.85.2012 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie gospodarowania środkami publicznymi w Urzędzie Miejskim w Płońsku wraz ze zmianami

20.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.90.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej

19.05.2022 r. informację do publikacji przekazał p. M. Radomski

Zarządzenie Nr 0050.91.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 1 w Płońsku, ul. Kolejowa 5

19.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Radecka

Zarządzenie Nr 0050.92.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku, ul. Stanisława Wyspiańskiego 4

19.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Radecka

Zarządzenie Nr 0050.93.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z  Funduszu Pomocy (Zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy-Ukraina) na 2022 rok

26.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.94.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy (Pomoc Ukrainie z Funduszu Pomocy) na 2022 rok

26.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.95.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Płońsk

20.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.96.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 23.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

24.05.2022 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.98.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 30.03.2022 r. do 29.04.2022 r. projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk dla obszarów położonych w rejonie ul. Płockiej, ul. Szkolnej i ul. Pułtuskiej 

25.05.2022 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Załączone pliki:
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-01-05 13:44:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-01-11 12:53:24
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-01-11 13:33:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-01-11 13:50:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-01-11 14:05:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w.z. Burmistrza Teresa Kozera - Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-01-20 11:49:48
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-01-19 13:54:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-01-20 10:18:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-01-19 14:34:00
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-01-19 15:12:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-01-25 12:26:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-01-24 10:15:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-01-24 09:47:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-01-27 09:28:09
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-02 16:18:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-01-25 12:42:00
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-01-27 08:49:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-02 12:26:50
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-02 12:44:02
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-02 13:00:43
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-08 11:17:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-10 15:55:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-04 09:27:47
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-10 15:13:09
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-09 08:42:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-09 08:57:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-09 13:17:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-10 15:29:52
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-10 16:31:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-14 10:35:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-14 10:51:39
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-14 11:10:53
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-14 12:02:22
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-16 15:13:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-16 14:52:05
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-16 15:43:52
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-22 09:31:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-22 09:45:28
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-23 09:55:44
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-28 10:56:40
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-28 15:30:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-03-01 14:03:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-02-25 11:31:07
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-03-01 14:38:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-03-14 14:12:59
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-03-02 10:36:53
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP:
  • Data dodania: 2022-03-08 13:55:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-03-24 12:20:40
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-03-31 12:53:43
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-03-30 09:09:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-07 08:31:28
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP:
  • Data dodania: 2022-04-01 10:12:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-04-11 14:45:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP:
  • Data dodania: 2022-04-01 15:11:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-01 15:30:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-11 09:27:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-08 12:39:10
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-08 13:01:30
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-04 13:32:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-08 15:01:44
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-08 15:20:59
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-08 14:38:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2022-04-12 10:20:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-13 11:29:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-13 10:35:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-13 11:51:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-13 10:55:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-13 10:03:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-14 13:27:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2022-04-14 15:35:50
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-21 12:21:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-22 15:54:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-25 14:33:39
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-25 14:52:24
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-26 13:54:30
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-13 11:04:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-13 11:20:46
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-04-29 10:30:52
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2022-05-09 13:39:56
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-17 08:41:40
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-11 13:20:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-13 11:43:34
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-11 13:58:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-06 13:52:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-10 08:35:53
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-13 10:37:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-18 08:41:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-20 13:31:50
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-20 11:56:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-20 12:49:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-19 11:57:22
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-19 12:18:47
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-26 12:09:30
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-26 12:43:21
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-23 12:32:47
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-25 11:19:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2022-05-25 11:47:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-05 13:08:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Paszyńska Marta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-26 12:43:21
 • Liczba odsłon: 1869
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 187794]

przewiń do góry