Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

WYBORY SAMORZĄDOWE

NIEDZIELA 7 KWIETNIA 2024 - GŁOSUJEMY W GODZINACH 7:00-21:00

 

Prezes Rady Ministrów rozporządzeniem z dnia 29 stycznia 2024 r. zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Postanowienie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 29 stycznia 2024 roku pod pozycją 109. Prezes Rady Ministrów wyznaczył dzień wyborów na niedzielę 7 kwietnia 2024 roku. Głosowanie odbędzie się w godzinach od 7:00 do 21:00.


KTO MOŻE GŁOSOWAĆ W PŁOŃSKU?

Aby zagłosować w wyborach samorządowych w Płońsku, trzeba być osobą stale zamieszkującą na terenie naszego miasta. W spisach wyborców w wyborach samorządowych znajdą się wyłącznie wyborcy, którzy są ujęci w danym obwodzie głosowania na stałe.

W wyborach tych nie możesz jednorazowo zmienić miejsca głosowania ani pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Aby zatem zmienić komisję wyborczą, w której głosujesz, musisz zaktualizować swój stały adres w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców


JAK ZAKTUALIZOWAĆ SWOJE DANE W CRW?

Jeśli mieszkasz na stałe w Płońsku, a nie zgłosiłeś tego faktu w Urzędzie – złóż wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Wnioski papierowe można składać Wydziale Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Płońsku, ul. Płocka 39, (23) 663-13-31 w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.


INFORMACJE OGÓLNE:

Strona Państwowej Komisji Wyborczej

Strona Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie

Kalendarz wyborczy

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Okręgi wyborcze: Rada Miejska w Płońsku | Rada Powiatu Płońskiego | Sejmik Województwa Mazowieckiego | Burmistrz Miasta Płońsk


INFORMACJE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PŁOŃSKU:

 


OBWIESZCZENIA I ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK:

Zarządzenie Nr 0050.19.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 0050.26.2024 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora miejskiego ds. informatyki oraz powołania miejskiego zespołu informatycznego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


KOMUNIKATY KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE ORAZ INFORMACJE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ:

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 30 stycznia 2024 r. dotyczący liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, miejsca i terminu przyjmowania: zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, zgłoszeń do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, zamiaru zgłoszeń głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz sprawozdań finansowych komitetów wyborczych

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach samorządowych

Informacja o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach samorządowych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

a) wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

b) zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

c) zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat w wyborach samorządowych

Postanowienie KW w Ciechanowie w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Płońsk do stanu faktycznego

Postanowienie KW w Ciechanowie zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Płońsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie KW w Ciechanowie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Płońsk


URZĘDNIK WYBORCZY:

Funkcję urzędnika wyborczego na terenie Gminy Miasto Płońsk pełni Pan Łukasz Paweł Drzewaszewski.


AKTY PRAWNE:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-12-04 12:58:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Żółtowski Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-23 18:20:12
  • Liczba odsłon: 624
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 610059]

przewiń do góry