Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

PS.OS.525.3.2024.IR

Płońsk, 11 czerwca 2024 roku

Ogłoszenie o złożeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571)

Informuję, że 10.06.2024 r. do Urzędu Miejskiego w Płońsku na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) wpłynęła oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
pt. „Udział zawodników w Mistrzostwach Polski seniorów i U23, Międzywojewódzkich Mistrzostwach młodzików, finale krajowym LDK, meczu międzypaństwowym U20 w Brnie”.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Płońska uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Międzyszkolny Klub Sportowy Bank Spółdzielczy w Płońsku zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Płońsku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego www.plonsk.pl .

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w formie pisemnej do 18 czerwca 2024 roku na adres: Urząd Miejski w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, lub pocztą elektroniczną na adres: i.rydzewska@plonsk.pl

 

BURMISTRZ

Andrzej Pietrasik

Załączone pliki:
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Rydzewska Iwona
  • Data dodania: 2024-06-11 14:33:32
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-11 14:38:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Roman Pankowski Prezes MKS BS W Płońsku
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Rydzewska Iwona
  • Data dodania: 2024-06-11 14:37:10
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-11 14:38:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Rydzewska Iwona
  • Data dodania: 2024-06-11 14:38:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-11 14:38:26
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rydzewska Iwona
 • Data udostępnienia w BIP: 2024-06-11 14:28:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Rydzewska Iwona
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-11 14:38:26
 • Liczba odsłon: 61
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 808115]

przewiń do góry