Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

Zarządzenie Nr 0050.1.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2021 rok

05.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.2.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych dla Urzędu Miejskiego w Płońsku

13.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.3.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4.01.2021 roku w sprawie powierzenia obowiązków administratora Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płońsku oraz koordynowania prac związanych z utrzymaniem podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej i zamieszczenia tam informacji publicznych

18.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.4.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

12.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.5.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Płońsk

12.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.6.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8.01.2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r.

12.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.7.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12.01.2021 r. w sprawie trybu sporządzania pisemnych opinii prawnych przez pracowników Referatu Obsługi Prawnej Urzędu Miejskiego w Płońsku

13.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.8.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2

19.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.9.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Miasto Płońsk w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

22.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.10.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku

22.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.11.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.153.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wyłonienie najemców dwóch lokali użytkowych położonych w Płońsku przy ul. Grunwaldzkiej 2 stanowiących własność Gminy Miasta Płońsk

25.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.12.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, koordynatora gminnego i pozostałych członków GBS dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 roku na terenie miasta Płońsk

27.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.13.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku na osiedlu pn. Sadyba - róg ul. Magnolii i ul. Aksamitnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 233/9, 233/11, 236/1, 237/7 o łącznej powierzchni 0,0552 ha

27.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.14.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku na osiedlu pn. Sadyba - róg ul. Magnolii i ul. Aksamitnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 233/9, 233/11, 236/1, 237/7 o łącznej powierzchni 0,0552 ha

27.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.15.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

27.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.16.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dokonania darowizny na rzecz Powiatu Płońskiego

27.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.17.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zasad korzystania i używania samochodu osobowego Ford Tourneo Custom o nr rej. WPN 98U9

28.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.18.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

28.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.19.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

01.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.20.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

02.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.21.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2021 rok

08.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.22.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.148.2018 r. Burmistrza Miasta Płońska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

04.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.23.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4.02.2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.142.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 1 października 2020 roku w sprawie postępowania w związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miasto Płońsk

08.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.24.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

08.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.25.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.8.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie realizacji zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

15.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.26.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

23.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.27.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22.02.2021 r. w sprawie powołania Kapituły do spraw wyłonienia kandydatów Płońskich Wież

26.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.28.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej

26.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.29.2021 Burmistrza Miasta Płońsk Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie organizacji miejskiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Płońsk

26.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.30.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2021 rok

23.03.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.31.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

04.03.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.32.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.63.2017 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 10.04.2017 roku w sprawie "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Płońsku"

04.03.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.33.2021 Burmistrza Miasta Płońsk Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 22 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.29.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie organizacji miejskiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Płońsk

23.03.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.34.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przygotowania stanowisk kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Płońsk

23.03.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.35.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na kolejny okres do 3 lat

30.03.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.36.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2021 rok

16.04.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.37.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płońska, sprawozdania finansowego Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2020

07.04.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.38.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

12.04.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.39.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku"

09.04.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.40.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

13.04.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.41.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczone do oddania w najem

27.04.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.42.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

07.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.43.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Płońsku

07.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.44.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2021 rok

11.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.45.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Płońska w 2021 r.

11.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.46.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie podwyższenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 400/191 o powierzchni 1,0873 ha., położonej w Płońsku przy ul. Żołnierzy Wyklętych

13.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.47.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Płońsk na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa

13.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.48.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12"

13.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.49.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku - etap II"

14.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.50.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu"

14.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.51.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku"

14.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.52.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Płońsk w 2021 r. 

18.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.53.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

21.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.54.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadania nazw nowo powstałym rondom w mieście Płońsku

21.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.55.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

25.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.56.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2021 rok

14.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.57.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 24 marca 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r. projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk

02.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.58.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 24 marca 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r. projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk

02.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.59.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla dzierżaw krótkoterminowych i okazjonalnych

04.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.60.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 07 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji dla Gminy Miasto Płońsk

10.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.61.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 czerwca 2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 0050.39.2021 Burmistrza Miasta Płońska z dnia 31.03.2021 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku"

10.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.62.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego dostawy 1 autobusu fabrycznie nowego klasy MINI, niskowejściowego o napędzie elektrycznym w ramach zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

10.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.63.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 czerwca 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 0050.85.2012 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie gospodarowania środkami publicznymi w Urzędzie Miejskim w Płońsku wraz  ze zmianami

10.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.64.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 09 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.95.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

21.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.65.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót termomodernizacyjnych w 3 indywidualnych budynkach mieszkalnych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii w 2 indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku - etap II

15.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.66.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Płońsku".

15.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.67.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku

15.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.68.2021 r. Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 16 czerwca 2021 w sprawie przekazania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Płońsk przyznanej Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku

22.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.69.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Płońska w 2021 r.

23.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.70.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku za 2020 rok

23.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.71.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku za 2020 rok

23.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.72.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 czerwca 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 0050.28.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia zasad przydziału i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych w Urzędzie Miejskim w Płońsku

01.07.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.73.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. - etap drugi

01.07.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.74.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej: 1) Budowa projektowanej obwodnicy zachodniej im. Jana Pawła II w Płońsku od km 1+015 do km 2+817,81 długości 1802,81 m, 2) Budowa obwodnicy wewnętrznej centrum miasta Płońska km 0+000-0+650, 72, 3) Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj - budowa brakujących odcinków ścieżek rowerowych, 2 kładek przez rzekę Płonkę, tunelu pod torami kolejowymi i parkingów typu "Parkuj i Jedź" oraz budowa i wymiana oświetlenia

01.07.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.75.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

07.07.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.76.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2021 rok

08.07.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.77.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Płońsk w 2021 r.

07.07.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.78.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 7.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

07.07.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.79.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. - etap drugi

09.07.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.80.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

13.07.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.81.2021 Burmistrza Gminy Miasta Płońsk z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie przydziału obligacji komunalnych serii B21 Gminy Miasta Płońsk ("Obligacje komunalne")

15.07.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.82.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

22.07.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.83.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Żołnierzy Wyklętych oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 400/191 powierzchni 1,0873 ha.

22.07.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.84.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Żołnierzy Wyklętych oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 400/191 powierzchni 1,0873 ha.

22.07.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.85.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

22.07.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.86.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

28.07.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.87.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Płońska w 2021 r.

30.07.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.88.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

06.08.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.89.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego

30.07.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.90.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2021 rok

17.08.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.91.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji uroczystości przekazania Flagi Honorowej przyznanej przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy

06.08.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.92.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji uroczystości otwarcia Obwodnicy zachodniej - ul. Świętego Jana Pawła II wybudowanej w ramach realizacji projektu pn. "Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.3.1 RPO WM 2014-2020 oraz imprez towarzyszących

06.08.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.93.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczone do oddania w najem

06.08.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.94.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego dostawy 1 autobusu fabrycznie nowego klasy MINI, niskowejściowego o napędzie spalinowym w ramach zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

06.08.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.95.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 9.08.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

11.08.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.96.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Płońsk w 2021 r.

11.08.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.97.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

17.08.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.98.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.40.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na robotę budowlaną pn. Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku

17.08.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.99.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

19.08.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.100.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru systemu obsługi transportu publicznego - Wdrożenie systemu Inteligentne Systemy Transportowe w ramach zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

19.08.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.101.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

24.08.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.102.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powołąnia zespołu do przeprowadzenia negocjacji związanych z nabyciem na rzecz Gminy Miasto Płońsk nieruchomości położonej w miejscowości Szerominek, gm. Płońsk oznaczonej nr 173

30.08.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.103.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Płońska za I półrocze 2021, informacji o przebiegu planów finansowych Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

30.08.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.104.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 ustanowionym uchwałą nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

02.09.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.105.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

31.08.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.106.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

02.09.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.107.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2021 rok

02.09.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.108.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 30 czerwca 2021 r. do 29 lipca 2021 r. projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk 

01.09.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.109.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.95.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

02.09.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.110.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 1 września 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.148.2018 r. Burmistrza Miasta Płońska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

02.09.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.111.2021 Burmistrza Miasta Płońsk  z dnia 6 września 2021 roku w sprawie zorganizowania konkursu "Samorządowy Konkurs Wiedzy o Płońsku"

07.09.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.112.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 7 września 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczony do oddania w najem

07.09.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.113.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 7.09.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.101.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 23.08.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na robotę budowlaną pn. Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku

08.09.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.114.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zakresu systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Płońsku

13.09.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.115.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 9 września 2021 roku w sprawie auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Płońsku

13.09.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.116.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok 

15.09.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.117.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14 września 2021 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

14.09.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.118.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14 września 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk, uzyskane za rok szkolny 2020/2021

15.09.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.119.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21.09.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.97.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 16.08.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na robotę budowlaną pn. Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku

23.09.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.120.2021 Burmistrza Gminy Miasta Płońsk z dnia 27 września 2021 roku w sprawie przydziału Obligacji Komunalnych serii A21 oraz serii C21 Gminy Miasta Płońsk ("Obligacje Komunalne")

29.09.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.121.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia rocznego planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok 2021

29.09.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.122.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Wspólnej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1491/1 o pow. 0,0052 ha, przeznaczonej do poprawienia warunków zagospodarowania działki nr 1481 i 1490 lub nr działki 1491/2

29.09.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.123.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Wspólnej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1491/1 o pow. 0,0052 ha, przeznaczonej do poprawienia warunków zagospodarowania działki nr 1481 i 1490 lub nr działki 1491/2

29.09.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.124.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 września 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.51.2019 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Płońsku

05.10.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.125.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.118.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14 września 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród  za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk, uzyskane za rok szkolny 2020/2021

05.10.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.126.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2021 rok

12.10.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.127.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 5 października 2021 roku w sprawie odwołania II Zastępcy Burmistrza Miasta

08.10.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.128.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 6 października 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy na rok 2022 Gminy Miasta Płońska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

08.10.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.129.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 6 października 2021 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Płońsku

12.10.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.130.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 06 października 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.97.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 16.08.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na robotę budowlaną pn. Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku

08.10.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.131.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

19.10.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.132.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11.10.2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.157.2015 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru wykonanych prac społecznie użytecznych

14.10.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.133.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej

19.10.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.134.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego robót wykonanych w ramach inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Mazowieckiej w Płońsku"

19.10.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.135.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19 października 2021 roku w sprawie sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy

25.10.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.136.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21.10.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę miejsc handlowych przy cmentarzu parafialnym od strony ul. Wolności w Płońsku oraz przed cmentarzem komunalnym w Szerominku od strony ulicy Spokojnej 26

25.10.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.137.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25.10.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

26.10.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.138.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

04.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.139.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na terenie miasta Płońsk

02.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.140.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2021 rok

16.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.141.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 2.11.2021 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania blankietów-druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego

02.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.142.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 04.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego usługi wykonanej w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja terenów zieleni przy Szkole Podstawowej Nr 4 oraz ul. Pułtuskiej w Płońsku"

09.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.143.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w Urzędzie Miejskim w Płońsku

09.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.144.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

09.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.145.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8.11.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.137.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25.10.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na robotę budowlaną pn. Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku

09.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.146.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

09.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.147.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 09 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

10.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.148.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie podwyższenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 73/18 o pow. 0,1132 ha i 74/13 o pow. 0,0275 ha., łączna powierzchnia 0,1407 ha., położonej w Płońsku przy ul. Północnej

10.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.149.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót wykonanych w ramach inwestycji pn. "Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+ w Płońsku"

10.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.150.2021 Burmistrza Miasta Płońsk  z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót wykonanych w ramach inwestycji pn. "Wielka sztuka w małym mieście"

10.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.151.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

16.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.152.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk

16.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.153.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

16.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.154.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

16.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.155.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu działania Referatu Obsługi Targowisk

18.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.156.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

22.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.157.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22.11.2021 roku w sprawie powołania Zespołu Jurorów Samorządowego Konkursu Wiedzy o Płońsku

23.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.158.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 23.11.2021 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

23.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.159.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 23.11.2021 roku zmieniające zarządzenie nr 0050.85.2012 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie gospodarowania środkami publicznymi w Urzędzie Miejskim w Płońsku wraz ze zmianami

24.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.160.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24.11.2021 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Płońsku

25.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.161.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

06.12.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.162.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczone do oddania w najem

30.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.163.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29.11.2021 roku zmieniające zarządzenie nr 0050.85.2012 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie gospodarowania środkami publicznymi w Urzędzie Miejskim w Płońsku wraz ze zmianami

30.11.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.164.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2021 rok

08.12.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.165.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 7.12.2021 r. w sprawie powołania Kapituły do wyłonienia kandydatów Płońskich Wież za 2021 r.

08.12.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.166.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Żołnierzy Wyklętych oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 400/191 powierzchni 1,0873 ha.

13.12.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.167.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 grudnia 2021 r. zamieniające Zarządzenie nr 0050.28.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży  i uczniów do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej

16.12.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.168.2021 Burmistrza Gminy Miasta Płońsk z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przydziału Obligacji Komunalnych serii D21 oraz serii E21 Gminy Miasta Płońsk ("Obligacje Komunalne")

16.12.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.169.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zasad powoływania zespołów do rozwiązywania problemów dotyczących inwestycji realizowanych przez Gminę Miasto Płońsk

23.12.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.170.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

28.12.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.171.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wyrażenia opinii dotyczącej terminowości wykonania zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych w ramach zadania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej - zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz zasadności naliczania kar umownych

23.12.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.172.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.31.2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płońsku

28.12.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.173.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Płońsku

23.12.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.174.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk, pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela

28.12.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.175.2021 Burmistrza Miasta Płońsk Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.136.2020 Burmistrza Miasta Płońsk Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia

28.12.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.176.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Miejskiego w Płońsku osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024

28.12.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.177.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29.12.2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r.

30.12.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.178.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

10.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.179.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

10.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.180.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2021 rok

17.01.2022 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Załączone pliki:
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-07 10:03:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-13 10:36:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-19 09:52:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-12 10:10:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-12 10:22:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-12 10:36:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-13 10:47:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-19 11:58:19
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-22 15:30:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-22 15:37:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-25 13:45:05
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-28 08:53:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-28 09:08:16
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-28 09:35:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-28 09:47:00
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-28 09:58:47
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-28 10:15:32
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-28 10:23:52
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-02-01 10:32:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-02-03 08:36:39
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-02-09 09:25:52
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-02-04 15:41:16
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-02-09 09:58:16
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-02-10 10:13:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-02-16 08:57:28
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-02-23 14:49:38
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-02-26 14:51:09
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-02-26 10:13:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-02-26 10:24:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-03-24 09:20:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: I Zastępca Burmistrza Teresa Kozera
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-03-04 14:44:48
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-03-04 15:06:22
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-03-24 09:37:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-03-24 09:55:39
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-03-30 13:43:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-04-16 11:25:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-04-07 15:00:08
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-04-12 09:39:44
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-04-09 12:57:08
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-04-14 09:04:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-04-27 12:45:24
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-07 11:52:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-07 15:15:45
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-12 09:34:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-12 09:52:50
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-13 10:31:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-13 10:45:40
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-13 12:35:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-14 09:48:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-14 13:52:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-14 14:03:59
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-18 13:22:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-21 13:43:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-21 13:53:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-26 08:55:30
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-14 13:23:46
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-02 11:15:05
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-02 11:34:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-07 08:34:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-10 12:35:30
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-10 13:09:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-10 13:46:22
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-10 14:00:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-22 07:34:21
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-16 08:01:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-28 15:18:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-16 11:27:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-22 11:34:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-23 11:04:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-23 11:17:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-23 11:28:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-07-01 12:35:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-07-01 13:22:59
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-07-01 13:43:50
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-07-08 08:13:07
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-07-08 14:54:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-07-08 08:35:02
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-07-08 08:59:22
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-07-09 09:41:47
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-07-13 12:12:56
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-07-15 11:23:03
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2021-07-22 15:34:08
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2021-07-22 15:34:38
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2021-07-22 15:35:10
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2021-07-22 15:35:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2021-07-29 15:11:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2021-07-30 09:14:43
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wołek Jadwiga
  • Data dodania: 2021-08-09 11:06:18
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2021-07-30 14:18:32
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2021-08-17 14:49:09
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wołek Jadwiga
  • Data dodania: 2021-08-09 11:29:50
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wołek Jadwiga
  • Data dodania: 2021-08-09 11:46:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wołek Jadwiga
  • Data dodania: 2021-08-09 12:56:03
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wołek Jadwiga
  • Data dodania: 2021-08-09 13:16:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wołek Jadwiga
  • Data dodania: 2021-08-11 09:21:05
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wołek Jadwiga
  • Data dodania: 2021-08-11 09:40:04
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Lilianna Kraśniewska II Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2021-08-17 11:19:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2021-08-17 14:43:44
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Lilianna Kraśniewska II Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2021-08-19 11:17:03
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2021-08-19 11:17:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2021-08-24 11:07:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2021-08-30 12:58:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2021-08-30 12:59:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-09-02 11:59:40
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2021-08-31 09:46:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-09-02 12:15:46
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-09-02 13:48:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-09-02 08:16:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-09-02 13:17:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-09-02 13:34:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-09-07 09:36:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-09-07 11:32:19
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-09-08 14:33:44
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-09-13 15:40:02
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-09-13 15:53:07
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-09-16 08:46:53
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-09-14 13:25:28
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-09-16 09:11:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Lilianna Kraśniewska II Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wołek Jadwiga
  • Data dodania: 2021-09-23 14:34:22
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wołek Jadwiga
  • Data dodania: 2021-09-29 13:22:22
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wołek Jadwiga
  • Data dodania: 2021-09-29 13:37:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wołek Jadwiga
  • Data dodania: 2021-09-29 13:59:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Teresa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wołek Jadwiga
  • Data dodania: 2021-09-29 14:20:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-10-05 15:25:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-10-06 08:34:00
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-10-13 08:40:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-10-08 11:46:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-10-08 12:09:02
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-10-13 09:01:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-10-08 12:37:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-10-19 14:27:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-10-14 11:28:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-10-19 14:40:50
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-10-19 15:23:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-10-25 13:22:21
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-10-25 13:36:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-10-26 10:12:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-11-04 14:31:24
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-11-02 14:01:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-11-16 13:03:10
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-11-02 14:16:07
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-11-09 14:14:59
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-11-09 14:30:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-11-09 15:15:46
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-11-10 09:35:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-11-10 09:51:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-11-10 15:12:03
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-11-10 15:26:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-11-10 15:48:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-11-10 16:02:04
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-11-16 11:48:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-11-16 12:08:02
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-11-16 12:22:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-11-16 12:35:56
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-11-18 12:19:48
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-11-22 11:35:40
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-11-24 08:32:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-11-24 08:44:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-11-24 13:30:30
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-11-25 10:57:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2021-12-06 10:35:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-12-01 08:38:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-12-01 08:58:45
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-12-08 15:11:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-12-08 15:31:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-12-13 10:28:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-12-20 09:00:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-12-20 11:13:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wołek Jadwiga
  • Data dodania: 2021-12-23 10:43:50
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-12-28 10:11:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wołek Jadwiga
  • Data dodania: 2021-12-23 11:05:53
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-12-28 10:34:09
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wołek Jadwiga
  • Data dodania: 2021-12-23 11:28:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-12-28 11:56:00
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-12-28 12:57:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-12-28 15:38:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-12-30 11:23:52
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-01-10 13:42:03
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-01-10 14:01:53
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2022-01-17 13:25:19
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-07 09:40:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Drążkiewicz Aneta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-17 13:25:19
 • Liczba odsłon: 6813
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 738046]

przewiń do góry