Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

Zarządzenie Nr 0050.1.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2021 rok

05.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.2.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych dla Urzędu Miejskiego w Płońsku

13.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.3.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4.01.2021 roku w sprawie powierzenia obowiązków administratora Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płońsku oraz koordynowania prac związanych z utrzymaniem podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej i zamieszczenia tam informacji publicznych

18.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.4.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

12.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.5.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Płońsk

12.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.6.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8.01.2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r.

12.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.7.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12.01.2021 r. w sprawie trybu sporządzania pisemnych opinii prawnych przez pracowników Referatu Obsługi Prawnej Urzędu Miejskiego w Płońsku

13.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.8.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2

19.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.9.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Miasto Płońsk w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

22.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.10.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku

22.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.11.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.153.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wyłonienie najemców dwóch lokali użytkowych położonych w Płońsku przy ul. Grunwaldzkiej 2 stanowiących własność Gminy Miasta Płońsk

25.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.12.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, koordynatora gminnego i pozostałych członków GBS dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 roku na terenie miasta Płońsk

27.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.13.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku na osiedlu pn. Sadyba - róg ul. Magnolii i ul. Aksamitnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 233/9, 233/11, 236/1, 237/7 o łącznej powierzchni 0,0552 ha

27.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.14.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku na osiedlu pn. Sadyba - róg ul. Magnolii i ul. Aksamitnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 233/9, 233/11, 236/1, 237/7 o łącznej powierzchni 0,0552 ha

27.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.15.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

27.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.16.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dokonania darowizny na rzecz Powiatu Płońskiego

27.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.17.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zasad korzystania i używania samochodu osobowego Ford Tourneo Custom o nr rej. WPN 98U9

28.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.18.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

28.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.19.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

01.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.20.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

02.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.21.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2021 rok

08.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.22.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.148.2018 r. Burmistrza Miasta Płońska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

04.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.23.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4.02.2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.142.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 1 października 2020 roku w sprawie postępowania w związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miasto Płońsk

08.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.24.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

08.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.25.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.8.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie realizacji zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

15.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.26.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

23.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.27.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22.02.2021 r. w sprawie powołania Kapituły do spraw wyłonienia kandydatów Płońskich Wież

26.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.28.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej

26.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.29.2021 Burmistrza Miasta Płońsk Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie organizacji miejskiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Płońsk

26.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.30.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2021 rok

23.03.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.31.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

04.03.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.32.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.63.2017 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 10.04.2017 roku w sprawie "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Płońsku"

04.03.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.33.2021 Burmistrza Miasta Płońsk Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 22 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.29.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie organizacji miejskiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Płońsk

23.03.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.34.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przygotowania stanowisk kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Płońsk

23.03.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.35.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na kolejny okres do 3 lat

30.03.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.36.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2021 rok

16.04.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.37.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płońska, sprawozdania finansowego Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2020

07.04.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.38.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

12.04.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.39.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku"

09.04.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.40.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

13.04.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.41.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczone do oddania w najem

27.04.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.42.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

07.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.43.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Płońsku

07.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.44.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2021 rok

11.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.45.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Płońska w 2021 r.

11.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.46.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie podwyższenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 400/191 o powierzchni 1,0873 ha., położonej w Płońsku przy ul. Żołnierzy Wyklętych

13.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.47.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Płońsk na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa

13.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.48.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12"

13.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.49.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku - etap II"

14.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.50.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu"

14.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.51.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku"

14.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.52.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Płońsk w 2021 r. 

18.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.53.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

21.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.54.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadania nazw nowo powstałym rondom w mieście Płońsku

21.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.55.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

25.05.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.56.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2021 rok

14.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.57.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 24 marca 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r. projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk

02.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.58.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 24 marca 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r. projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk

02.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.59.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla dzierżaw krótkoterminowych i okazjonalnych

04.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.60.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 07 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji dla Gminy Miasto Płońsk

10.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.61.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 czerwca 2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 0050.39.2021 Burmistrza Miasta Płońska z dnia 31.03.2021 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku"

10.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.62.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego dostawy 1 autobusu fabrycznie nowego klasy MINI, niskowejściowego o napędzie elektrycznym w ramach zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

10.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.63.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 czerwca 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 0050.85.2012 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie gospodarowania środkami publicznymi w Urzędzie Miejskim w Płońsku wraz  ze zmianami

10.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.65.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót termomodernizacyjnych w 3 indywidualnych budynkach mieszkalnych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii w 2 indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie miasta Płońsk w ramach zadania pn. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku - etap II

15.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.66.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14 czerwca 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 0050.28.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia zasad przydziału i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych w Urzędzie Miejskim w Płońsku

15.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.67.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku

15.06.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Załączone pliki:
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-07 10:03:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-12 10:10:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-12 10:22:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-12 10:36:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-13 10:36:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-13 10:47:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-19 09:52:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-19 11:58:19
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-22 15:30:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-22 15:37:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-25 13:45:05
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-28 08:53:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-28 09:08:16
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-28 09:35:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-28 09:47:00
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-28 09:58:47
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-28 10:15:32
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-01-28 10:23:52
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-02-01 10:32:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-02-03 08:36:39
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-02-04 15:41:16
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-02-09 09:25:52
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-02-09 09:58:16
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-02-10 10:13:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-02-16 08:57:28
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-02-23 14:49:38
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-02-26 10:13:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-02-26 10:24:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-02-26 14:51:09
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: I Zastępca Burmistrza Teresa Kozera
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-03-04 14:44:48
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: w z. Burmistrza Tersa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-03-04 15:06:22
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-03-24 09:20:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-03-24 09:37:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-03-24 09:55:39
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-03-30 13:43:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-04-07 15:00:08
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-04-09 12:57:08
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-04-12 09:39:44
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-04-14 09:04:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-04-16 11:25:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-04-27 12:45:24
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-07 11:52:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-07 15:15:45
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-12 09:34:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-12 09:52:50
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-13 10:31:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-13 10:45:40
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-13 12:35:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-14 09:48:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-14 13:52:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-14 14:03:59
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-18 13:22:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-21 13:43:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-21 13:53:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-05-26 08:55:30
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-02 11:15:05
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-02 11:34:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-07 08:34:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-10 12:35:30
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-10 13:09:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-10 13:46:22
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-10 14:00:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-14 13:23:46
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-16 08:01:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-16 08:14:00
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2021-06-16 11:27:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-07 09:40:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Drążkiewicz Aneta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-16 11:27:26
 • Liczba odsłon: 1811
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 60770]

przewiń do góry