Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 czerwca roku 2022

Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2021 (zgodnie z art.263 ust.2 ustawy o finansach publicznych) od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022

Rb-28s Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 czerwca roku 2022

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 30 czerwca roku 2022

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku 2022 do końca II kwartału roku 2022

Rb-50D sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami II kwartał roku 2022- adresat KBW

Rb-50D sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami II kwartał roku 2022- adresat Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Rb-50W sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami II kwartał roku 2022- adresat KBW

    - Rb-50W sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami II kwartał roku 2022- adresat KBW- korekta nr 1

Rb-50W sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami II kwartał roku 2022- adresat Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022

    - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022- korekta nr 1

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

     - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku - korekta nr 1

Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych jednostki bezpośrednio realizujące zadania wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku- adresat KBW

Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych jednostki bezpośrednio realizujące zadania wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku- adresat Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Płońsk za II kwartał 2022 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Klik Justyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-07-22 10:14:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Klik Justyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-29 14:21:33
  • Liczba odsłon: 1403
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 808135]

przewiń do góry