Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY dla których organizatorem jest Gmina Miasto Płońsk

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Płońsk jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn.zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Płońsk:

 1. Rejestr instytucji kultury prowadzi Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Płońsku.
 2. Zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Płońsk.
 3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  • otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  • wydanie odpisu pełnego lub skróconego z rejestru albo księgi rejestrowej.
 4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111) na podstawie załącznika do ustawy. Od każdej pełnej lub zaczętej stronicy, pobiera się opłatę skarbową w wysokości 5 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z  księgi rejestrowej  należy dokonywać: w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku (ul. Płocka 39, wejście od ulicy 1 Maja) lub przelewem na numer konta:

95 8230 0007 0004 5636 2000 0092 - Bank Spółdzielczy w Płońsku

dane do przelewu:

Urząd Miejski w Płońsku

ul. Płocka 39
09-100 Płońsk

Z up. Burmistrza

Krystyna Marszał-Jankowska

Dyrektor Wydziału

Polityki Społecznej

Załączone pliki:
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Andrzej Pietrasik- Burmistrz Miasta
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Szczygieł Jolanta
  • Data dodania: 2023-10-25 14:10:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-25 14:36:17
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-10-25 14:02:25
 • Informacja zaktualizowana przez: Szczygieł Jolanta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-25 14:36:17
 • Liczba odsłon: 58
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 522252]

przewiń do góry