Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 grudnia roku 2023

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 grudnia roku 2023

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 grudnia roku 2023- korekta nr 1

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 31 grudnia roku 2023

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych  okres sprawozdawczy: od początku roku 2023 do końca 4 kwartału roku 2023

Rb-50D sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami IV kwartał roku 2023- adresat KBW

Rb-50D sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami IV kwartał roku 2023- adresat Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Rb-50W sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami IV kwartał roku 2023- adresat KBW

Rb-50W sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami IV kwartał roku 2023- adresat Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych jednostki bezpośrednio realizujące zadania wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku- adresat KBW

Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych jednostki bezpośrednio realizujące zadania wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku- adresat Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/ miasta na prawach powiatu za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2023 r.

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2023 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Płońsk za IV kwartał 2023 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Klik Justyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2024-02-27 15:16:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Klik Justyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-15 10:33:09
  • Liczba odsłon: 361
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 769155]

przewiń do góry