Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

Redakcja biuletynu

Adres redakcji strony podmiotowej BIP:

Urząd Miejski w Płońsku
ul. Płocka 39 (wejście od ul. 1-go Maja)
09 - 100 Płońsk
tel.: 023 662-26-91, 023 663-13-00, faks: 023 662-55-11
e-mail: plonsk@plonsk.plOsoby redagujące stronę podmiotową BIP:

1. Aneta Drążkiewicz (Administrator strony podmiotowej BIP)
tel. 023 663-13-27, faks: 023 662-55-11,
e-mail: a.drazkiewicz@plonsk.pl

2. Aneta Drążkiewicz, poza informacjami  przywołanymi w punktach: od 5 do 20
tel. 023 663-13-27, faks: 023 662-55-11,
e-mail: a.drazkiewicz@plonsk.pl

3. Jadwiga Wołek, poza informacjami przywołanymi w punktach: od 5 do 20

tel. 023 663-13-27, faks: 023 662-55-11,
e-mail: j.wolek@plonsk.pl

4. Iza Ziółkowska, poza informacjami  przywołanymi w punktach: od 5 do 20

tel. 023 663-13-27, faks: 023 662-55-11,
e-mail: i.ziolkowska@plonsk.pl

5. Michał Żółtowski, wyłącznie publikacja informacji z zakresu działania Biura Rady;

tel. 023 663-13-15, faks: 023 662-55-11,
e-mail: m.zoltowski@plonsk.pl

6. Katarzyna Pniewska, wyłącznie publikacja informacji z zakresu działania Biura Rady;

tel. 023 663-13-15, faks: 023 662-55-11,
e-mail: k.pniewska@plonsk.pl

7. Magdalena Konarzewska, wyłącznie publikacja informacji z zakresu działania Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

tel. 023 663-13-03, faks: 023 662-55-11,
e-mail: m.konarzewska@plonsk.pl

8. Teresa Junczak, wyłącznie publikacja informacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz publicznie dostępnych wykazów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

tel. 023 663-13-05, faks: 023 662-55-11,
e-mail: t.junczak@plonsk.pl

9. Monika Olechowicz, wyłącznie publikacja informacji z zakresu gospodarki nieruchomościami

tel. 023 663-13-23, faks: 023 662-55-11,
e-mail: m.olechowicz@plonsk.pl

10. Aneta Ślubowska, wyłącznie publikacja informacji z zakresu gminnego zasobu nieruchomości

tel. 023 663-13-23, faks: 023 662-55-11,
e-mail: a.slubowska@plonsk.pl

11. Małgorzata Melińska, wyłącznie publikacja wykazów o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 24 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

tel. 023 663-13-37, faks: 023 662-55-11,
e-mail: m.melinska@plonsk.pl

12. Danuta Piwowarska, wyłącznie publikacja wykazów o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 24 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

tel. 023 663-13-37, faks: 023 662-55-11,
e-mail: d.piwowarska@plonsk.pl

13. Jolanta Szczygieł, wyłącznie publikacja informacji z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu, działalności pożytku publicznego

tel. 023 663-13-16, faks: 023 662-55-11,
e-mail: j.szczygiel@plonsk.pl

14. Iwona Rydzewska, wyłącznie publikacja informacji z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz dostępności

tel. 023 663-13-16, faks: 023 662-55-11,
e-mail: i.rydzewska@plonsk.pl

15. Joanna Radecka, wyłącznie publikacja informacji z zakresu oświaty

tel. 023 663-13-16, faks: 023 662-55-11,
e-mail: j.radecka@plonsk.pl

16. Iwona Kmieć, wyłącznie publikacja informacji z zakresu działania Głównego Specjalisty ds. Systemu Zarządzania Jakością i Archiwum Zakładowego

tel. 023 663-13-03, faks: 023 662-55-11,
e-mail: i.kmiec@plonsk.pl

17. Justyna Klik, wyłącznie publikacja informacji z zakresu spraw budżetowych

tel. 023 663-13-13, faks: 023 662-55-11,
e-mail: j.klik@plonsk.pl

18. Agnieszka Skrocka, wyłącznie publikacja informacji z zakresu spraw podatkowych

tel. 023 663-13-10, faks: 023 662-55-11,
e-mail: a.skrocka@plonsk.pl

19. Tomasz Matoblewski, wyłącznie obsługa Elektronicznej Skrzynki Podawczej

tel. 023 663-13-35, faks: 023 662-55-11,
e-mail: t.matoblewski@plonsk.pl

20. Marek Lewandowski, wyłącznie obsługa Elektronicznej Skrzynki Podawczej

tel. 023 663-13-35, faks: 023 662-55-11,
e-mail: m.lewandowski@plonsk.pl

 

[Liczba odsłon: 738057]

przewiń do góry