Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl
Ruszają konsultacje społeczne z mieszkańcami Płońska dotyczące projektu
uchwały w sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Płońska.
 
Konsultacje projektu Płońskiego Programu Rewitalizacji prowadzone będą
od 24 stycznia do 27 lutego 2024 r.
 
Formy prowadzenia konsultacji społecznych będą następujące:
 
1. Zbieranie uwag i/lub sugestii zmian do ww. uchwały, z wykorzystaniem
formularza do zgłaszania uwag/sugestii
2. Otwarte, protokołowane spotkanie z interesariuszami umożliwiające
składanie wniosków i uwag odbędzie się w dniu 1 lutego 2024 r. w sali
117 Urzędu Miejskiego w Płońsku o godz. 16:00
 
Wypełniony formularz z uwagami/sugestiami należy składać:
 
1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: k.wyrzykowski@plonsk.pl
2. złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Płońsku (na parterze
budynku)
3. przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39,
09-100 Płońsk, do dnia 27 lutego 2024 r. do godz. 16:00 (o zachowanym
terminie decyduje data wpływu uwag do Urzędu).
 
Informacje o wynikach konsultacji podane zostaną do wiadomości nie
później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
 
Zostanie sporządzony raport z konsultacji i udostępniony na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Płońsku oraz BIP.

 
Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data udostępnienia w BIP: 2024-01-23 13:46:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Ziółkowska Iza
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 13:59:24
  • Liczba odsłon: 83
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 610127]

przewiń do góry