Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

PS.OS.525.4.2024.IR

Płońsk, 5 lipca 2024 roku

Ogłoszenie o złożeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.)

Informuję, że 04.07.2024 r. do Urzędu Miejskiego w Płońsku na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.) wpłynęła oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Letnie warsztaty (półkolonie) strzeleckie 2024”.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Płońska uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Jednostkę Strzelecką 1006 Płońsk  zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Płońsku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego www.plonsk.pl .

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w formie pisemnej do 12 lipca 2024 roku na adres: Urząd Miejski w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, lub pocztą elektroniczną na adres: i.rydzewska@plonsk.pl

w z. Burmistrza

Teresa Kozera

I Zastępca Burmistrza

 

 

Załączone pliki:
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Teresa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Rydzewska Iwona
  • Data dodania: 2024-07-05 10:44:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-07-05 10:52:12
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Milewski Przewodniczący Zarządu - Dowódca Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Rydzewska Iwona
  • Data dodania: 2024-07-05 10:45:04
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-07-05 10:52:12
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Rydzewska Iwona
  • Data dodania: 2024-07-05 10:52:03
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-07-05 10:52:12
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rydzewska Iwona
 • Data udostępnienia w BIP: 2024-07-05 10:41:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Rydzewska Iwona
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-07-05 10:52:12
 • Liczba odsłon: 41
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 808180]

przewiń do góry