Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Miasta Płońska /aktualizacja z dnia 06.10.2022r./ podstawa prawna art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022r., poz. 1324 ze zm.).docx

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022r., poz. 1324 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego prowadzi rejestr przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Dostęp do rejestru możliwy jest po kliknięciu w poniższy link:  https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?sl=999

06.10.2022r. Informację aktualizacyjną do publikacji wytworzyła: Radecka Joanna
06.10.2022r. Informację aktualizacyjną opublikowała: Radecka Joanna

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Miasta Płońska /aktualizacja z dnia 01.09.2022r./ podstawa prawna art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022r., poz. 1324 ze zm.).docx

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022r., poz. 1324 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego prowadzi rejestr przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Dostęp do rejestru możliwy jest po kliknięciu w poniższy link: https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?sl=999

01.09.2022r. Informację aktualizacyjną do publikacji wytworzyła: Radecka Joanna
08.09.2022r. Informację aktualizacyjną opublikowała: Radecka Joanna

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Miasta Płońska / aktualizacja z dnia 23.05.2022r. /podstawa prawna art.27 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021r., poz. 75 ze zm.).

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021r., poz. 75 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego prowadzi rejestr przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Dostęp do rejestru możliwy jest po kliknięciu w poniższy link: https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?sl=999

23.05.2022r. Informację aktualizacyjną do publikacji wytworzyła: Radecka Joanna
24.05.2022r. Informację aktualizacyjną opublikowała: Radecka Joanna

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Miasta Płońska / aktualizacja z dnia 02.05.2022r./ podstawa prawna art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021r., poz. 75 ze zm.).

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021r., poz. 75 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego prowadzi rejestr przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Dostęp do rejestru możliwy jest po kliknięciu w poniższy link:   https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?sl=999

02.05.2022r. Informację aktualizacyjną do publikacji wytworzyła: Radecka Joanna
06.05.2022r. Informację aktualizacyjną opublikowała: Radecka Joanna

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Miasta Płońska aktualizacja z dnia 26 stycznia 2022 roku- podstawa prawna art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021r., poz. 75 ze zm.).

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021r., poz. 75 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego prowadzi rejestr przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Dostęp do rejestru możliwy jest po kliknięciu w poniższy link:   https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?sl=999

26.01.2022r. Informację aktualizacyjną do publikacji wytworzyła: Radecka Joanna
26.01.2022r. Informację aktualizacyjną opublikowała: Radecka Joanna

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Miasta Płońska z dnia 13 stycznia 2022 roku - podstawa prawna art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021r., poz. 75 ze zm.).

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021r., poz. 75 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego prowadzi rejestr przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Dostęp do rejestru możliwy jest po kliknięciu w poniższy link:   https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?sl=999

13.01.2022r. Informację aktualizacyjną do publikacji wytworzyła: Radecka Joanna
13.01.2022r. Informację aktualizacyjną opublikowała: Radecka Joanna

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Miasta Płońska z dnia 29 listopada 2021 roku - podstawa prawna art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021r., poz. 75 ze zm.).

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021r., poz. 75 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego prowadzi rejestr przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Dostęp do rejestru możliwy jest po kliknięciu w poniższy link:  https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?sl=999

29.11.2021r. Informację aktualizacyjną do publikacji wytworzyła: Radecka Joanna
30.11.2021r. Informację aktualizacyjną opublikowała: Radecka Joanna

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Miasta Płońska z dnia 10 listopada 2021 roku- podstawa prawna art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021r., poz. 75 ze zm.).

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021r., poz. 75 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego prowadzi rejestr przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Dostęp do rejestru możliwy jest po kliknięciu w poniższy link:  https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?sl=999

10.11.2021r. Informację aktualizacyjną do publikacji wytworzyła: Radecka Joanna
10.11.2021r. Informację aktualizacyjną opublikowała: Radecka Joanna
 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Miasta Płońska z dnia 26 lipca 2021 roku - podstawa prawna art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021r., poz. 75 ze zm.)

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021r., poz. 75 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego prowadzi rejestr przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Dostęp do rejestru możliwy jest po kliknięciu w poniższy link:  https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?sl=999

26.07.2021r. Informację aktualizacyjną do publikacji wytworzyła: Radecka Joanna
28.07.2021r. Informację aktualizacyjną opublikowała: Radecka Joanna

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Miasta Płońska z dnia 29 czerwca 2021 roku- podstawa prawna art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021r., poz. 75 ze zm.)

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021r., poz. 75 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego prowadzi rejestr przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Dostęp do rejestru możliwy jest po kliknięciu w poniższy link:  https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?sl=999

29.06.2021r. Informację aktualizacyjną do publikacji wytworzyła i opublikowała: Radecka Joanna
 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Miasta Płońska z dnia 10 czerwca 2021 roku - podstawa prawna art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021r., poz.75 ze zm.)

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021r., poz. 75 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego prowadzi rejestr przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Dostęp do rejestru możliwy jest po kliknięciu w poniższy link:
https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?sl=999

10.06.2021r. Informację aktualizacyjną do publikacji wytworzyła: Radecka Joanna
11.06.2021r. Informację aktualizacyjną opublikowała: Radecka Joanna
 
 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 marca 2021 roku - podstawa prawna art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021r., poz.75)

Link do rejestru żłobków i klubów dziecięcych:

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

 
08.03.2021r. Informację aktualizacyjną do publikacji wytworzyła p. J. Radecka
10.03.2021r. Informację aktualizacyjną opublikowała p. J. Radecka
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Radecka Joanna
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Radecka Joanna

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 3 lutego 2021 roku - podstawa prawna art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021r., poz.75)

Link do rejestru żłobków i klubów dziecięcych:

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow  
 
03.02.2021r. Informację aktualizacyjną do publikacji wytworzyła i przekazała p. J. Radecka
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Radecka Joanna
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Radecka Joanna
 • Data dodania: 2021-02-03
 
 
Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Radecka Joanna
  • Data dodania: 2021-11-30 09:19:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-06 11:19:51
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radecka Joanna
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-03 11:47:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Radecka Joanna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-06 11:19:51
 • Liczba odsłon: 1478
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 463393]

przewiń do góry