Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

Urząd Miejski w Płońsku

ul. Płocka 39 (wejście od ul. 1-go Maja)

09-100 Płońsk

pozostałe lokalizacje: 

                                    Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie (ul. Św. M. M. Kolbe nr 9)

                                    Główny Specjalista ds. Rodziny   (ul. Św. M. M. Kolbe nr 9)

adres strony internetowej:  www.plonsk.pl

e-mail:  plonsk@plonsk.pl  

elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/in301aad4g

 

centrala tel. 23 662-26-91,  23 663-13-00

fax 23 662-55-11

 

Godziny pracy:

Urząd: poniedziałek w godz. od 8.00 do 18.00,

            od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

 

Urząd Stanu Cywilnego w Płońsku jest czynny w godzinach:

 

Poniedziałek: 8:00 – 18:00 *

* Przyjęcia klientów: w godzinach 8:00 – 16:00, w godzinach 16:00-18:00 czynności niewymagające obecności Kierownika USC.

W przypadku konieczności załatwienia sprawy, wymagającej obecności Kierownika USC, po godzinie 16:00 (m.in. sporządzenie dokumentów do ślubu, uznanie dziecka, sporządzenie aktu zgonu, urodzenia)   prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia możliwego terminu.

 

Wtorek – Piątek 8:00 – 16:00*

* Przyjęcia klientów: w godzinach 8:00 – 15:30.

 

UWAGA

  • Prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzyskania informacji na temat czasu potrzebnego na załatwienie poszczególnych czynności.
  • W przypadku konieczności dokonania opłaty skarbowej w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku wymaganej przy niektórych czynnościach realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego, prosimy o wzięcie pod uwagę godzin pracy kasy!

 

 

Straż Miejska pracuje w trybie zmianowym w godzinach od 6.00 do 22.00, zgodnie z miesięcznym grafikiem służby.

 

Kasa Urzędu Miejskiego czynna jest: poniedziałek w godz. od 8.00 do 18.00 (z przerwami: 11.00-11.30 i 15.00-16.00)

                                                                     od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 15.15  (z przerwą: 11.00-11.30)

Preferowane są wpłaty elektroniczne lub w punktach kasowych Banku Spółdzielczego w Płońsku (przelewy bez prowizji bankowych) lub w innych bankach lub podmiotach świadczących usługi pośrednictwa finansowego.

 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKU

UL. PŁOCKA 39

09-100 PŁOŃSK

 

Bank Spółdzielczy w Płońsku:

95 8230 0007 0004 5636 2000 0092 rachunek dochodów Urzędu Miejskiego w Płońsku (m.in. opłata skarbowa, opłata targowa, opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntu, opłata za zezwolenie alkoholowe, dzierżawa, opłata z tyt. sprzedaży mienia komunalnego, opłata za umieszczanie ogłoszeń, opłata adiacencka, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, mandaty karne, opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania, opłata wyższa za nieuiszczenie opłaty na Płatnych Niestrzeżonych Parkingach
i inne)

Mazowiecki Bank Regionalny S.A.:

Nr IBAN PL 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092 SWIFT (POLUPLPR) Międzynarodowy numer konta bankowego Urzędu Miejskiego w Płońsku

 

Bank Spółdzielczy w Płońsku:

70 8230 0007 0004 5636 2000 0057 główny rachunek dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (każdy podatnik posiada indywidualny numer rachunku bankowego)

73 8230 0007 0004 5636 2000 0003 rachunek sum depozytowych (m.in. wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów)

 

Ponadto zostały wygenerowane indywidualne rachunki bankowe dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od nieruchomości, podatku transportowego, opłaty za posiadanie psa, opłaty za zajęcie pasa drogowego

 

Urząd Miejski w Płońsku ul. Płocka 39
09-100 Płońsk

NIP 5670005686

REGON000524878

 

GMINA MIASTO PŁOŃSK

NIP: 567-178-37-18

ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk

 

 

Przyjmowanie dokumentów w formie papierowej:

Wydział Organizacyjny Kancelaria Urzędu (parter budynku) - w godz. pracy Urzędu,

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej - wg. właściwości w godz. pracy Urzędu,

Urząd Stanu Cywilnego - wg. właściwości w godz. pracy Urzędu.

Zespół Zarządzania Kryzysowego

tel. 0 606-412-869

 

Kierownictwo Urzędu: 

Burmistrz: Andrzej Pietrasik

Wydział Organizacyjny Kancelaria Urzędu tel. 23 662-27-25, 23 663-13-27, 23 663-13-01

I Zastępca Burmistrza: Teresa Kozera

Wydział Organizacyjny Kancelaria Urzędu tel. 23 662-27-25, 23 663-13-27, 23 663-13-01

II Zastępca Burmistrza : Lilianna Kraśniewska

tel. 23 663-13-09    

Sekretarz Miasta: Andrzej Bogucki

tel. 23 663-13-29

Skarbnik Miasta: Janina Lusawa

tel. 23 663-13-22

Zastępca Skarbnika: Agnieszka Ciachowska

tel. 23 663-13-04

 

Komórki Organizacyjne Urzędu :

 

Biuro Rady

tel. 23 663-13-15

Kierownik: Michał Żółtowski, tel. 23 663-13-43

 

Wydział Organizacyjny

Dyrektor: Aneta Drążkiewicz, tel. 23 663-13-01

               Kancelaria Urzędu

               23 663-13-27, 23 663-13-01

               tel. 23 663 13 00, 23 663-13-02 (parter budynku)

               Kierownik: Jadwiga Wołek

               Referat Administracyjny

               tel.  23 663-13-25

               Kierownik: Jadwiga Wołek, tel. 23 663-13-27

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Roman Kozłowski

tel. 23 663-13-61

 

Rzecznik Prasowy: Filip Przedpełski

tel. 23 663-13-34

 

Główny Specjalista ds. Systemu Zarządzania Jakością i Archiwum Zakładowego: Iwona Kmieć

tel. 23 663-13-03

 

Główny Specjalista ds. Współpracy ze Spółkami Komunalnymi

tel. 23 663-13-27

 

Główny Specjalista ds. Rodziny: Danuta Ziółek   (ul. Św. M. M. Kolbe nr 9)

tel. 23 662-30-90

 

Główny Specjalista ds. Zieleni Miejskiej: Małgorzata Melińska

tel. 23 663-13-37

 

Audytor Wewnętrzny: Marcin Szymanik

tel. 23 663-13-26

 

Biuro Promocji

tel. 23 663-13-34

Kierownik: Izabela Zabłocka

 

Referat Obsługi Informatycznej

tel. 23 663-13-35

Kierownik: Marek Lewandowski  

 

Referat Obsługi Prawnej

tel. 23 663-13-17

centrala tel. 23 662-26-91, 23 663-13-00, 23 663 13 02

 

Referat Spraw Kadrowo-Płacowych

tel. 23 663-13-26

Kierownik: Izabela Zabłocka

 

Referat Zarządzania Kryzysowego

tel. 23 662-34-58, 23 663-13-07

Kierownik: Mieczysław Radomski

 

Straż Miejska

tel. 23 662-26-93, 23 663-13-20

Komendant: Bogdan Lewandowski

Zastępca Komendanta: Lidia Bralska

 

Urząd Stanu Cywilnego

tel. 23 662-29-09

Kierownik : Agnieszka Szymańska

I zastępca Kierownika: Monika Kostulska-Maciak

II zastępca Kierownika: Paweł Zgrzębski

 

Referat Zamówień Publicznych  

tel. 23 663-13-40

Kierownik: Jerzy Waśniewski 

 

Wydział Finansowy  

tel. 23 663-13-12 - Kasa  

               Referat Budżetowo - Księgowy

               tel. 23 663-13-04

               Zastępca Skarbnika: Agnieszka Ciachowska tel. 23 663-13-04

               Referat Podatków i Opłat  

               tel. 23 663-13-10

               Kierownik : Małgorzata Gerkowska, tel. 23 663-13-04

               Referat ds. VAT, Windykacji i Ewidencji Majątku

               tel. 23 663-13-13

               Kierownik : Monika Stępkowska-Smardzewska

 

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

tel. 23 663-13-05, 23 663-13-23  

Dyrektor: Ewa Grzeszczak, tel. 23 663-13-06 

 

Wydział Polityki Społecznej

Dyrektor: Krystyna Marszał-Jankowska, tel. 23 663-13-16

               Referat Oświaty, Kultury, Sportu oraz Nadzoru nad Jednostkami

               tel. 23 663-13-16, 23 663-13-28

               Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie (ul. Św. M. M. Kolbe nr 9)

               tel. 23 661-38-80

               Kierownik: Elwira Konopka

               Referat Spraw Lokalowych i Pomocy Społecznej  

               tel. 23 663-13-08   

               Kierownik: Katarzyna Leszczyńska

 

Wydział Współpracy i Rozwoju    

               Referat Inwestycji

               tel. 23 663-13-18

               tel. 23 663-13-14

               Kierownik: Agnieszka Kania

               Referat Współpracy oraz Pozyskiwania Środków Finansowych

               tel. 23 663-13-24

               Kierownik: Anna Piekarczyk

 

Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska

Dyrektor: Andrzej Bogucki, tel. 23 663-13-29

                Referat Infrastruktury Technicznej

                tel. 23 663-13-37  

                Referat Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

                tel. 23 663-13-11

                Kierownik: Beata Klik

                Referat Obsługi Targowisk (wejście od tyłu budynku Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji)

                tel. 23 661-75-82

                Kierownik: Rafał Jerzak

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej  

tel. 23 663-13-30, 23 663-13-31 - sprawy dot. ewidencji ludności i dowodów osobistych

tel. 23 663-13-36 - sprawy dot. ewidencji działalności gospodarczej

Dyrektor: Magdalena Banasiak  

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-08 14:23:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Drążkiewicz Aneta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-07 13:06:13
  • Liczba odsłon: 1241
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 60801]

przewiń do góry