Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

Zarządzenie Nr 0050.1.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2023 rok

31.01.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.2.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

04.01.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.3.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczony do oddania w najem

04.01.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.4.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

13.01.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie nr 0050.5.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

23.01.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.6.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zasad korzystania i używania samochodu osobowego Ford Tourneo Custom o nr rej. WPN 98U9

25.01.2023 r. informację do publikacji przekazał p. R. Jerzak

Zarządzenie nr 0050.7.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24.01.2023 roku zmieniające zarządzenie nr 0050.85.2012 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie gospodarowania środkami publicznymi w Urzędzie Miejskim w Płońsku wraz ze zmianami

02.02.2023 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.8.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczone do oddania w najem

25.01.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.9.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

02.02.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.10.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

02.02.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.11.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2023 rok

10.02.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.12.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 6 lutego 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

20.02.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie nr 0050.13.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 7 lutego 2023 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

09.02.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.14.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 07.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

07.02.2023 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.15.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Płońsk

09.02.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.16.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 10.02.2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji Płońska

13.02.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Piekarczyk

Zarządzenie Nr 0050.17.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego

27.02.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Drążkiewicz

Zarządzenie Nr 0050.18.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2023 rok

20.02.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.19.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz niszczenia pieczęci urzędowych w Urzędzie Miejskim w Płońsku

23.02.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Drążkiewicz

Zarządzenie nr 0050.20.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia rocznego planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok 2023

23.02.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Drążkiewicz

Zarządzenie Nr 0050.21.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r.

23.02.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Konopka

Zarządzenie Nr 0050.22.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia oferty/ofert i wskazania kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 "Pod Zielonym Listkiem" w Płońsku, ul. Padlewskiego 3

27.02.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.23.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

03.03.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.24.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

10.03.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.25.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok

10.03.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.26.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2023 rok

10.03.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.27.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczony do oddania w użyczenie

06.03.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.28.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczone do oddania w najem

10.03.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie nr 0050.29.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie organizacji Konkursu na Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną

13.03.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Drążkiewicz

Zarządzenie Nr 0050.30.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 4 "Pod Zielonym Listkiem" w Płońsku, ul. Padlewskiego 3

15.03.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.31.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r.

16.03.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.32.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie powołania zespołu ds. działań związanych z ostatecznym rozliczeniem inwestycji pn. "Przebudowa obiektów MCK w Płońsku przy ul. Płockiej nr 50"

17.03.2023 r. informację do publikacji przekazał p. M. Żółtowski

Zarządzenie Nr 0050.33.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

27.03.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie nr 0050.34.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia rocznego planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok 2023

24.03.2023 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.35.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21.03.2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w konkursie na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 r.

24.03.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Konopka

Zarządzenie Nr 0050.36.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płońska, sprawozdania finansowego Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2022

05.04.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.37.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

07.04.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.38.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

12.04.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.39.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok

12.04.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.40.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2023 rok

12.04.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie nr 0050.41.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.200.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w Urzędzie Miejskim w Płońsku

05.04.2023 r. informację do publikacji przekazał p. M. Radomski

Zarządzenie Nr 0050.42.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczone do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

04.04.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.43.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024

11.04.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.44.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Płońsku

14.04.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Drążkiewicz

Zarządzenie Nr 0050.45.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania II Zastępcy Burmistrza Miasta

14.04.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Zimny

Zarządzenie Nr 0050.46.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Płońsku dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Płońska

14.04.2023 r. informację do publikacji przekazał p. K. Wyrzykowski

Zarządzenie Nr 0050.47.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji dla Gminy Miasto Płońsk

24.04.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.48.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19.04.2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Płońsk nr 0050.54.2022 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie powołania zespołu do realizacji projektu pn. "Modernizacja krytej pływalni w Płońsku"

21.04.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.49.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: "Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku"

09.05.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.50.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

05.05.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie nr 0050.51.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania komisji ds. kontroli oświadczeń majątkowych

05.05.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Zimny

Zarządzenie Nr 0050.52.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28.04.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

28.04.2023 r. informację do publikacji przekazała p. S. Januszewska

Zarządzenie Nr 0050.53.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

28.04.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.54.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok

09.05.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.55.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2023 rok

11.05.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.56.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie regulaminu wyborów i zakresu działania przedstawiciela pracowników Urzędu Miejskiego w Płońsku

15.05.2023 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.57.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów przedstawiciela pracowników Urzędu Miejskiego w Płońsku

15.05.2023 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.58.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu: Zmiana sposobu użytkowego istniejącego budynku mieszkalnego na budynek - centrum informacji turystycznej

24.05.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.59.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

16.05.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie nr 0050.60.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

18.05.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.61.2023 Burmistrza Miasta  Płońsk z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków oraz określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Padlewskiego w Płońsku budowanym przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie

17.05.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.62.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 17 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.176.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Padlewskiego w Płońsku, budowanym w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze Sp. z o.o.

17.05.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.63.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej

26.05.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Przetacka

Zarządzenie Nr 0050.64.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

26.05.2023 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

28.06.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.66.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów/kierowników lub ich zastępców jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Płońsk

30.05.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie nr 0050.67.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.34.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia rocznego planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok 2023

01.06.2023 r. informację do publikacji przekazał p. L. Stępkowski

Zarządzenie Nr 0050.68.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów/kierowników lub ich zastępców jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Płońsk

01.06.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.69.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok

02.06.2023 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.70.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

07.06.2023 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.71.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2023 rok

20.06.2023 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.72.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 01.06.2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w konkursie na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 r.

02.06.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Konopka

Zarządzenie Nr 0050.73.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 01.06.2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania wystawy muzealnej w budynku po byłym dworcu PKP i budynku wieży ciśnień, w ramach zadania pn.: Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku

07.06.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.74.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie określenia procedury dotyczącej wyznaczenia komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Płońsku właściwych do ustalenia wysokości podatku VAT pobieranego w związku z opłatami w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) i Płatnych Niestrzeżonych Parkingach Płońsku (PNP) i wprowadzenia do użytkowania systemu EXEK

14.06.2023 r. informację do publikacji przekazał p. R. Jerzak

Zarządzenie Nr 0050.75.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 7 czerwca 2023 roku w sprawie powołania przedstawiciela pracowników Urzędu Miejskiego w Płońsku

09.06.2023 r. informację do publikacji przekazał p. M. Żółtowski

Zarządzenie Nr 0050.76.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

09.06.2023 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.77.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

13.06.2023 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.78.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15.06.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.73.2023 Burmistrza Miasta Płońska z dnia 01.06.2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania wystawy muzealnej w budynku po byłym dworcu PKP i budynku wieży ciśnień, w ramach zadania pn.: Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku

26.06.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.79.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 20.06.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024

20.06.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Konopka

Zarządzenie Nr 0050.80.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia drugiego naboru uzupełniającego wniosków oraz określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Padlewskiego w Płońsku budowanym przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie

26.06.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.81.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku za 2022 rok

28.06.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.82.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku za 2022 rok

28.06.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.83.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

05.07.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.84.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok

07.07.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.85.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2023 rok 

10.07.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.86.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4 lipca 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 0050.80.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia drugiego naboru uzupełniającego wniosków oraz określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Padlewskiego w Płońsku budowanym przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie

06.07.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K.Leszczyńska

Zarządzenie nr 0050.87.2023 z dnia 4 lipca 2023 r. Burmistrza Miasta Płońsk w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.79.2020 Burmistrza Miasta z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu rejestracji czasu pracy w związku z epidemią koronowirusa

06.07.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Zimny.

Zarządzenie Nr 0050.88.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

11.07.2023 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie nr 0050.89.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeliczenia gotówki przekazanej przez Straż Miejską do Kasy Miasta ze strefy płatnego parkowania i płatnych niestrzeżonych parkingów

13.07.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Drążkiewicz

Zarządzenie Nr 0050.90.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 lipca 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.44.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12.04.2023 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Płońsku

12.07.2023 r. informację do publikacji przekazał p. F. Przedpełski

Zarządzenie Nr 0050.91.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

14.07.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.92.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczone do oddania w najem

14.07.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.93.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie podwyższenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Płońsk

17.07.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.94.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

21.07.2023 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie nr 0050.95.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.221.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Płońsku

24.07.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Zimny

Zarządzenie Nr 0050.96.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.88.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na robotę budowlaną pn. Modernizacja części sanitarnej w krytej pływalni w Płońsku

25.07.2023 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.97.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

25.07.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.98.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 ustanowionym uchwałą nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025

25.07.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.99.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

7.08.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.100.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok

7.08.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.101.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2023 rok

16.08.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.102.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 01 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.88.2023 Burmistrza Miasta Płońska z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na robotę budowlaną pn. Modernizacja części sanitarnej w krytej pływalni w Płońsku, zmienionego zarządzeniem nr 0050.96.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 lipca 2023 r.

7.08.2023 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.103.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4 sierpnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk uzyskane za rok szkolny 2022/2023

7.08.2023 r. informację do publikacji przekazała p. J. Radecka

Zarządzenie Nr 0050.104.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

22.08.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.105.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 10.08.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

14.08.2023 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.106.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie przekazania sprzętu ratownictwa w formie darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku

23.08.2023 r. informację do publikacji przekazał p. M. Radomski

Zarządzenie Nr 0050.107.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 16.08.2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

16.08.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.108.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

21.08.2023 r. informację do publikacji przekazał p. M. Żółtowski

Zarządzenie Nr 0050.109.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie podwyższenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk

24.08.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.110.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz powołania miejskiego zespołu informatycznego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

29.08.2023 r. informację do publikacji przekazał p. M. Żółtowski

Zarządzenie nr 0050.111.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24.08.2023 roku zmieniające zarządzenie nr 0050.85.2012 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie gospodarowania środkami publicznymi w Urzędzie Miejskim w Płońsku wraz ze zmianami

28.08.2023 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.112.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

04.09.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.113.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok

04.09.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.114.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2023 rok

11.09.2023 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie nr 0050.115.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.34.2023  Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia rocznego planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok 2023

01.09.2023 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.116.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 5 września 2023 roku  w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Płońsk, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

07.09.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.117.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 5 września 2023 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

07.09.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.118.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 5 września 2023 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

07.09.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.119.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 5 września 2023 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

07.09.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.120.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 września 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczony do oddania w najem

11.09.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.121.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11 września 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia NR 0050.169.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności kontrolnych prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miasto Płońsk w latach 2017-2021 niepublicznym placówkom

14.09.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.122.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19 września 2023 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

25.09.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.123.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 20 września 2023 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania zaliczek udzielanych na realizację wydatków gotówkowych w Urzędzie Miejskim w Płońsku i w podległych jednostkach

25.09.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Bugajewska

Zarządzenie Nr 0050.124.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Płońsku

25.09.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Konopka

Zarządzenie Nr 0050.125.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu

03.10.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.126.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 września 2023 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

03.10.2023 r. informację do publikacji przekazał p. M. Żółtowski

Zarządzenie Nr 0050.127.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

05.10.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.128.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

05.10.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.129.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok

05.10.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.130.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2023 rok

12.10.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.131.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 3 października 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczone do oddania w najem

03.10.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.132.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 3 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. Modernizacja części sanitarnej w krytej pływalni w Płońsku

03.10.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.133.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 3 października 2023 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy na rok 2024 Gminy Miasta Płońska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

04.10.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.134.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4 października 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk dla: obszarów "Toruńska-Bydgoska", obszaru "Przemysłowa", obszarów "Wyszogrodzka-Kwiatowa", obszaru "Wolności", obszaru "Płocka"

05.10.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.135.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4 października 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk

05.10.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.136.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 6 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

09.10.2023 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.137.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 10 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

12.10.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.138.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 11.10.2023 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego naboru uzupełniającego wniosków oraz określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Padlewskiego w Płońsku budowanym przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie 

13.10.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.139.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 16.10.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę miejsc handlowych przy cmentarzu parafialnym od strony ul. Wolności w Płońsku oraz przed cmentarzem komunalnym w Szerominku od strony ulicy Spokojnej 26

23.10.2023 r. informację do publikacji przekazał p. R. Jerzak

Zarządzenie Nr 0050.140.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 października 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.124.2023 r. Burmistrza Miasta Płońska z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Płońsku

20.10.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Konopka

Zarządzenie Nr 0050.141.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

20.10.2023 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.142.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 20.10.2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego usługi wykonanej w ramach zadania pn.: "Zielone fasady i fronty z pnączy w centrum Płońska"

31.10.2023 r. informację do publikacji przekazała p. D. Piwowarska

Zarządzenie Nr 0050.143.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 23 października 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 0050.176.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Padlewskiego w Płońsku, budowanym w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze Sp. z o.o.

24.10.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie Nr 0050.144.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 24 października 2023 roku w sprawie zorganizowania konkursu "Samorządowy Konkurs Wiedzy o Płońsku"

25.10.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.145.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

03.11.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.146.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 października 2023 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku

03.11.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.147.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa ulic Pułtuskiej i Przejazd w Płońsku

03.11.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.148.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

08.11.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.149.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok

08.11.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.150.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2023 rok

15.11.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie nr 0050.151.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w Urzędzie Miejskim w Płońsku

06.11.2023 r. informację do publikacji przekazał p. M. Radomski

Zarządzenie Nr 0050.152.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 07.11.2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.6.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zasad korzystania i używania samochodu osobowego Ford Tourneo Custom o nr rej. WPN 98U9

09.11.2023 r. informację do publikacji przekazał p. R. Jerzak

Zarządzenie Nr 0050.153.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. Modernizacja krytej pływalni w Płońsku

13.11.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.154.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

13.11.2023 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.155.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk

15.11.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.156.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

15.11.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.157.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14.11.2023 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 22 stanowiącego własność Gminy Miasto Płońsk, położonego w Płońsku w budynku przy ul. Północnej 10

20.11.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.158.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14.11.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 22 stanowiącego własność Gminy Miasto Płońsk, położonego w Płońsku w budynku przy ul. Północnej 10

20.11.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.159.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14.11.2023 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Zduńskiej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2557 o powierzchni 0,0279 ha

20.11.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.160.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14.11.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Zduńskiej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2557 o pow. 0,0279 ha

20.11.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.161.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14.11.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Różanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 237/6 o pow. 0,0281 ha

20.11.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.162.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 14.11.2023 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Różanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 237/6 o pow. 0,0281 ha, przeznaczonej do poprawienia warunków zagospodarowania działki 2488 lub działki 239/14

20.11.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Grzeszczak

Zarządzenie Nr 0050.163.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15.11.2023 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji zadania pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu

20.11.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.164.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk, uzyskane za rok szkolny 2023/2024

23.11.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.165.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 16.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia czwartego naboru uzupełniającego wniosków oraz określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Padlewskiego w Płońsku budowanym przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie

20.11.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Leszczyńska

Zarządzenie nr 0050.166.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.34.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia rocznego planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na rok 2023

23.11.2023 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.167.2023 Burmistrza Miasta Płońska z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Płońsk do roku 2030+

30.11.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Piekarczyk

Zarządzenie Nr 0050.168.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

04.12.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.169.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27.11.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

28.11.2023 r. informację do publikacji przekazał p. J. Waśniewski

Zarządzenie Nr 0050.170.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie powołania Zespołu Jurorów Samorządowego Konkursu Wiedzy o Płońsku

29.11.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Przybylska

Zarządzenie nr 0050.171.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.221.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Płońsku

28.11.2023 r. informację do publikacji przekazała p. E. Zimny

Zarządzenie Nr 0050.172.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok

13.12.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.173.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2023 rok

13.12.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie nr 0050.174.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 04.12.2023 roku w sprawie organizacji Konkursu na Najpiękniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową

05.12.2023 r. informację do publikacji przekazała p. K. Marszał-Jankowska

Zarządzenie Nr 0050.175.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

12.12.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.176.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Kapituły do wyłonienia kandydatów Płońskich Wież za 2023 r.

07.12.2023 r. informację do publikacji przekazał p. A. Bogucki

Zarządzenie Nr 0050.177.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Płońsk

05.01.2024 r. informację do publikacji przekazał p. M. Żółtowski

Zarządzenie Nr 0050.178.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn.: "Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku - etap II"

21.12.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Kania

Zarządzenie Nr 0050.179.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

20.12.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.180.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

28.12.2023 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Zarządzenie Nr 0050.181.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

04.01.2024 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.182.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

05.01.2024 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.183.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok

05.01.2024 r. informację do publikacji przekazała p. J. Klik

Zarządzenie Nr 0050.184.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2023 rok

12.01.2024 r. informację do publikacji przekazała p. A. Ciachowska

Załączone pliki:
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-01-31 11:10:24
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-01-04 13:59:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-01-04 14:25:24
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-01-13 13:31:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-01-23 12:31:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-01-25 14:47:21
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-02-02 10:30:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-01-25 15:24:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-02-02 13:00:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-02-10 10:46:34
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-02-10 11:06:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-02-20 10:56:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-02-09 12:32:59
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-02-08 09:18:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-02-09 12:15:45
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-02-14 09:04:32
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-02-27 13:08:03
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-02-20 12:04:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-02-23 15:27:24
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-02-23 13:51:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-02-23 11:49:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-02-27 14:18:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-03-06 11:16:59
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-03-10 09:11:39
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-03-10 09:26:16
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-03-10 09:47:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-03-07 08:54:18
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-03-10 14:38:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-03-13 14:27:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-03-15 11:42:32
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-03-16 10:28:53
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-03-17 12:53:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-03-27 15:08:46
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-03-24 09:52:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP:
  • Data dodania: 2023-03-24 11:19:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-04-05 12:42:03
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-04-07 12:36:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2023-04-13 09:46:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2023-04-13 09:47:05
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2023-04-13 09:47:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-04-05 13:37:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-04-04 14:37:41
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-04-11 13:11:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2023-04-14 10:07:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2023-04-14 13:34:24
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Żółtowski Michał
  • Data dodania: 2023-04-14 11:03:21
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-04-24 11:17:34
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-04-21 14:12:05
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-05-09 11:51:40
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-05-05 12:44:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-05-05 14:32:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-04-28 11:45:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-05-02 10:18:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-05-10 08:48:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-05-11 13:46:24
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-05-16 09:39:24
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-05-16 10:14:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-05-25 12:27:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-05-16 13:54:05
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-05-18 10:57:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-05-17 13:59:07
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-05-17 14:30:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-05-26 10:24:40
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-05-26 14:32:52
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-06-28 13:47:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-05-31 08:58:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-06-02 12:05:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-06-02 12:47:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-06-05 10:59:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-06-07 13:38:50
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-06-20 12:28:47
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-06-05 10:38:10
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-06-07 14:55:22
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-06-14 11:27:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-06-12 10:01:16
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-06-12 10:36:21
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-06-13 12:44:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-06-26 11:34:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-06-21 12:39:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-06-27 10:15:38
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-06-28 14:23:19
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-06-29 09:54:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-07-05 10:46:28
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-07-10 12:31:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-07-10 14:32:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-07-06 14:52:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-07-06 09:54:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-07-12 08:39:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-07-13 11:43:16
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-07-12 14:17:05
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-07-14 10:49:07
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-07-14 13:23:39
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2023-07-18 08:17:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2023-07-21 14:37:45
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-07-25 08:26:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-07-25 11:43:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-07-25 12:05:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-07-25 12:40:21
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2023-08-07 13:23:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2023-08-08 13:28:19
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP:
  • Data dodania: 2023-08-16 12:29:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2023-08-07 13:45:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Paszyńska Marta
  • Data dodania: 2023-08-07 13:49:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-08-22 13:20:50
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-08-16 11:48:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-08-23 14:06:16
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-08-16 13:08:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-08-21 11:36:24
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-08-24 13:21:05
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-08-29 15:26:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-08-29 09:04:30
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-09-04 14:29:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-09-04 14:46:45
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Nalborska-Rosińska Agata
  • Data dodania: 2023-09-11 11:53:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-09-01 11:40:34
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Nalborska-Rosińska Agata
  • Data dodania: 2023-09-11 10:21:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Nalborska-Rosińska Agata
  • Data dodania: 2023-09-11 10:28:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Nalborska-Rosińska Agata
  • Data dodania: 2023-09-11 10:36:24
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Nalborska-Rosińska Agata
  • Data dodania: 2023-09-11 10:43:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Nalborska-Rosińska Agata
  • Data dodania: 2023-09-11 13:44:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Nalborska-Rosińska Agata
  • Data dodania: 2023-09-14 09:30:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-09-25 09:45:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-09-25 12:15:16
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-09-25 13:01:02
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-10-03 10:45:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-10-03 14:07:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-10-06 08:59:13
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-10-06 09:24:30
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-10-06 09:42:46
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-10-12 12:07:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-10-03 13:28:22
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-10-03 14:44:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-10-04 13:20:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-10-05 15:04:51
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-10-05 15:41:10
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-10-09 13:43:09
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-10-12 12:22:43
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-10-13 16:01:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-10-23 12:00:28
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-10-23 08:55:39
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-10-20 13:21:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-10-31 11:44:53
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-10-24 15:41:48
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Nalborska-Rosińska Agata
  • Data dodania: 2023-10-25 14:34:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-11-03 09:52:38
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-11-03 13:47:10
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-11-03 12:00:45
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-11-08 12:08:05
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-11-08 12:35:28
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-11-16 11:45:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-11-06 15:24:47
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-11-09 09:26:47
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-11-13 10:24:47
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-11-13 10:48:06
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-11-15 13:11:10
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-11-15 13:31:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-11-20 15:27:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-11-20 15:46:45
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-11-20 16:10:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-11-20 16:25:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-11-20 16:43:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-11-20 17:04:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-11-21 09:03:02
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-11-23 13:05:53
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-11-21 10:19:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP:
  • Data dodania: 2023-11-23 13:59:24
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2023-11-30 14:10:48
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-12-05 09:17:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-11-28 15:17:21
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-11-30 12:10:40
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-11-28 15:00:30
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-12-13 15:11:21
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: wz. Burmistrza Teresa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-12-13 15:25:19
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-12-06 10:01:39
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-12-12 11:46:34
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-12-07 10:55:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-01-05 12:30:18
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-12-21 15:03:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-12-20 12:28:34
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2023-12-28 14:27:10
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-01-04 11:25:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-01-08 09:18:44
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-01-08 09:32:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-01-12 12:23:10
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-02 12:50:25
 • Informacja zaktualizowana przez: Ziółkowska Iza
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 12:23:10
 • Liczba odsłon: 5843
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 802871]

przewiń do góry