Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

Ruszają konsultacje społeczne z mieszkańcami Płońska dotyczące projektu Płońskiego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje projektu Płońskiego Programu Rewitalizacji prowadzone będą od 19 stycznia do 23 lutego 2024 r.

Formy prowadzenia konsultacji społecznych będą następujące:

1. Zbieranie uwag i/lub sugestii zmian do Płońskiego Programu Rewitalizacji, z wykorzystaniem formularza do zgłaszania uwag/sugestii
2. Otwarte, protokołowane spotkanie z interesariuszami umożliwiające składanie wniosków i uwag odbędzie się w dniu 1 lutego 2024 r. w sali 117 Urzędu Miejskiego w Płońsku o godz. 16:00

Wypełniony formularz z uwagami/sugestiami należy składać:

1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: k.wyrzykowski@plonsk.pl
2. złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Płońsku (na parterze budynku)
3. przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, do dnia 23 lutego 2024 r. do godz. 16:00 (o zachowanym terminie decyduje data wpływu uwag do Urzędu).

Informacje o wynikach konsultacji podane zostaną do  wiadomości nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Zostanie sporządzony raport z konsultacji i udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Płońsku oraz BIP.

Załączone pliki:
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ziółkowska Iza
  • Data dodania: 2024-01-23 12:00:54
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 12:00:54
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2024-01-18 10:31:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 12:00:54
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2024-01-18 10:32:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 12:00:54
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data dodania: 2024-01-19 08:47:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 12:00:54
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data udostępnienia w BIP: 2024-01-18 10:27:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Ziółkowska Iza
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 12:00:54
 • Liczba odsłon: 114
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 610033]

przewiń do góry