Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

PS.OS.525.12.2023.IR

Płońsk, 27  listopada 2023 roku

Ogłoszenie o złożeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571)

 

Informuję, że 21.11.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Płońsku na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) wpłynęła oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pt. „Świąteczna magiczna podróż Seniorów z Płońska: Wspólna Wigilia ze Stowarzyszeniem Aktywny Senior w Płocku”.    

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Płońska uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Płońsku,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego www.plonsk.pl .

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w formie pisemnej do 4 grudnia 2023 roku na adres: Urząd Miejski w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, lub pocztą elektroniczną na adres: i.rydzewska@plonsk.pl

 

BURMISTRZ

Andrzej Pietrasik

 

 

Załączone pliki:
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Rydzewska Iwona
  • Data dodania: 2023-11-27 10:53:21
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-27 15:05:05
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Rafał Chmielewski Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Rydzewska Iwona
  • Data dodania: 2023-11-27 11:01:03
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-27 15:05:05
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Rydzewska Iwona
  • Data dodania: 2023-11-27 15:05:05
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-27 15:05:05
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rydzewska Iwona
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-11-27 10:49:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Rydzewska Iwona
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-27 15:05:05
 • Liczba odsłon: 134
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 610136]

przewiń do góry