Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 marca roku 2022

Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2021 (zgodnie z art.263 ust.2 ustawy o finansach publicznych) od początku roku do dnia 31 marca roku 2022

Rb-28s Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 marca roku 2022

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 31 marca roku 2022

      - Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 31 marca roku 2022- korekta nr 1

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku 2021 do końca I kwartału roku 2022

Rb-50D sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami I kwartał roku 2022- adresat KBW

Rb-50D sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami I kwartał roku 2022- adresat Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Rb-50W sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami I kwartał roku 2022- adresat KBW

Rb-50W sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami I kwartał roku 2022- adresat Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

      - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku - korekta nr 1

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022

      - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 - korekta nr 1

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych jednostki bezpośrednio realizujące zadania wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku- adresat KBW

Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych jednostki bezpośrednio realizujące zadania wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku- adresat Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Płońsk za I kwartał 2022 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Klik Justyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-04-26 11:26:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Klik Justyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-11 12:47:17
  • Liczba odsłon: 1631
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 808100]

przewiń do góry