Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

PS.OS.525.2.2024.IR

Płońsk, 6 maja 2024 roku

Ogłoszenie o złożeniu oferty na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571)

Informuję, że 02.05.2024 r. do Urzędu Miejskiego w Płońsku na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) wpłynęła oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pt. „Pielęgnowanie pamięci o polskich bohaterach Bitwy o Monte Cassino w 80-rocznicę walk”.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Płońska uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Jednostkę Strzelecką 1006 Płońsk  zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Płońsku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego www.plonsk.pl .

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w formie pisemnej do 13 maja 2024 roku na adres: Urząd Miejski w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, lub pocztą elektroniczną na adres: i.rydzewska@plonsk.pl

 

Z up. Burmistrza

Teresa Kozera

I Zastępca Burmistrza

Załączone pliki:
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Teresa Kozera I Zastępca Burmistrza
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Rydzewska Iwona
  • Data dodania: 2024-05-06 13:51:55
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-06 13:54:02
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Rydzewska Iwona
  • Data dodania: 2024-05-06 13:53:00
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-06 13:54:02
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Milewski Przewodniczący Zarządu - Dowódca Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Rydzewska Iwona
  • Data dodania: 2024-05-06 13:53:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-06 13:54:02
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rydzewska Iwona
 • Data udostępnienia w BIP: 2024-05-06 13:47:53
 • Informacja zaktualizowana przez: Rydzewska Iwona
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-06 13:54:02
 • Liczba odsłon: 90
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 769168]

przewiń do góry