Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 marca roku 2023

Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2022 (zgodnie z art.263 ust.2 ustawy o finansach publicznych) od początku roku do dnia 31 marca roku 2023

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 marca roku 2023

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 31 marca roku 2023

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych  okres sprawozdawczy: od początku roku 2023 do końca 1 kwartału roku 2023

Rb-50D sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami I kwartał roku 2023- adresat KBW

Rb-50D sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami I kwartał roku 2023- adresat Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Rb-50W sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami I kwartał roku 2023- adresat KBW

Rb-50W sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami I kwartał roku 2023- adresat Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych jednostki bezpośrednio realizujące zadania wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku- adresat KBW

Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych jednostki bezpośrednio realizujące zadania wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku- adresat Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Płońsk za I kwartał 2023 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Klik Justyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-04-25 12:33:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Klik Justyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-25 15:15:22
  • Liczba odsłon: 1233
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 769094]

przewiń do góry