Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
1. Numer karty/rok 10/2022
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
4. Nazwa dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
5. Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie 7 szt. drzew o gat. Robinia akacjowa - 1 szt., Lipa drobnolistna - 1 szt., Dąb szypułkowy - 1 szt. oraz Klon jesionolistny - 4 szt., z terenu nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 7 w Płońsku (dz. nr ewid. 193/24 obręb 217 miasto Płońsk)
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju 1420011
7. Znak sprawy GSZM.6131.10.2022.DP
8. Dokument wytworzył Inspektor ds. ochrony środowiska
9. Data dokumentu 2022-04-07
10. Dokument zatwierdził Sekretarz Mista Płońsk
11. Data zatwierdzenia dokumentu 2022-04-07
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski w Płońsku, ul. Płocka 39, pok. 214, tel. 23) 663 13 21
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 9/2022
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2022-04-26
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew uzależniono od dokonania nasadzeń zastępczych w ilości nie mniejszej niż ilość usuwanych drzew, tj. 7 szt. drzew o gat. grab, klon lub buk o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm wynoszącym 16-18 cm na terenie nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 7 lub na terenie miasta Płońsk.
18. Uwagi

[Liczba odsłon: 303575]

przewiń do góry