Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

Pakiet informacyjny - Gmina Miasto Płońsk

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Miasto Płońsk

Załączniki w formie edytowalnej:

Formularz ofertowy oraz Oświadczenie Oferenta

Uchwały Rady Miejskiej w Płońsku

Uchwała nr LXV/450/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała nr LXVI/451/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk

Uchwała nr LXVI/452/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2022 rok

Uchwała nr LVI/408/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk

Uchwała nr LVI/409/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 listopada 2021 r. - Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2022


Zarządzenia Burmistrza Miasta Płońsk:

Zarządzenie nr 0050.37.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płońska, sprawozdania finansowego Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2020

Zarządzenie nr 0050.51.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płońska, sprawozdania finansowego Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2019


Sprawozdania budżetowe    
2021 rok 2020 rok 2019 rok
Rb-27S Rb-27S Rb-27S
Rb-28S Rb-28S Rb-28S
Rb-N Rb-N Rb-N
Rb-NDS Rb-NDS Rb-NDS
Rb-Z Rb-Z Rb-Z

Inne dokumenty:

Informacja o posiadanych przez Gminę Miasto Płońsk udziałach w innych podmiotach

Wykaz zobowiązań Gminy Miasto Płońsk na 31 grudnia 2021 r.

Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach


Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Warszawie:

Uchwała Nr Ci.118.2020 SO RIO w Warszawie z 28.04.2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Płońsk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr 3.e./254/2021 SO RIO w Warszawie z 26.04.2021 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Płońsk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała nr 3.I./316/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dn. 20.12.2021r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej

Uchwala nr 3.j./331/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dn. 20.12.2021r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała Nr 3.b./2/2022 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z 16.03.2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Klik Justyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-03-25 09:39:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Klik Justyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-25 14:10:40
  • Liczba odsłon: 1730
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 737947]

przewiń do góry