Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Miasto Płońsk

Załączniki w formie edytowalnej:

Formularz ofertowy oraz Oświadczenie Oferenta

Uchwały Rady Miejskiej w Płońsku

Uchwała nr LXXXVIII/582/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała nr LXXXVIII/580/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk

Uchwała nr LXXXVIII/581/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2023 rok

Uchwała nr LXXXI/541/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk

Uchwała nr LXXXI/542/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 grudnia 2022 r. - Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2023


Zarządzenia Burmistrza Miasta Płońsk:

Zarządzenie nr 0050.52.2022 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płońska, sprawozdania finansowego Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2021

Zarządzenie nr 0050.37.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płońska, sprawozdania finansowego Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2020


  Sprawozdania budżetowe  
2022 rok 2021 rok 2020 rok
Rb-27S Rb-27S Rb-27S
Rb-28S Rb-28S Rb-28S
Rb-N Rb-N Rb-N
Rb-NDS Rb-NDS Rb-NDS
Rb-Z Rb-Z Rb-Z

Inne dokumenty:

Informacja o posiadanych przez Gminę Miasto Płońsk udziałach w innych podmiotach

Wykaz zobowiązań Gminy Miasto Płońsk na 31 grudnia 2022 r.

Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach

Uchwała nr XVI/56/95 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 grudnia 1995 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta

Zaświadczenie z dnia 29 października 2018 r. o wyborze Burmistrza Miasta Płońsk


Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Warszawie:

Uchwała Nr 3.e./238/2022 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z 28.04.2022 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Płońsk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok

Uchwała Nr 3.e./254/2021 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z 26.04.2021 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Płońsk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwala nr 3.j./29/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dn. 5.01.2023r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała Nr 3.b./8/2023 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z 29.03.2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Klik Justyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-03-30 10:04:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Klik Justyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-30 12:22:47
  • Liczba odsłon: 2109
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 677881]

przewiń do góry