Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

Pakiet informacyjny - Gmina Miasto Płońsk

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Miasto Płońsk

Załączniki w formie edytowalnej:

Formularz ofertowy oraz Oświadczenie Oferenta

Uchwały Rady Miejskiej w Płońsku

Uchwała nr XLIII/309/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała nr XLIV/322/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/309/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała nr XLV/326/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk

Uchwała nr XLV/327/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

Uchwała nr XXXVIII/261/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońsk

Uchwała nr XXXVIII/262/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 3 grudnia 2020 r. - Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2021


Zarządzenia Burmistrza Miasta Płońsk:

Zarządzenie nr 0050.37.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płońska, sprawozdania finansowego Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2020

Zarządzenie nr 0050.51.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płońska, sprawozdania finansowego Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2019


Sprawozdania budżetowe      
I kwartał 2021 roku 2020 rok 2019 rok 2018 rok
Rb-27S Rb-27S Rb-27S Rb-27S
Rb-28S Rb-28S Rb-28S Rb-28S
Rb-N Rb-N Rb-N Rb-N
Rb-NDS Rb-NDS Rb-NDS Rb-NDS
Rb-Z Rb-Z Rb-Z Rb-Z

Inne dokumenty:

Informacja o posiadanych przez Gminę Miasto Płońsk udziałach w innych podmiotach

Wykaz zobowiązań Gminy Miasto Płońsk na 31 marca 2021 r.

Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach


Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Warszawie:

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Klik Justyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-05-07 08:33:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Klik Justyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-01 13:57:23
  • Liczba odsłon: 3170
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 802865]

przewiń do góry