Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
1. Numer karty/rok 18/2022
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
4. Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5. Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew o gat. Świerk pospolity z terenu nieruchomości przy ul. Padlewskiego 14 w Płońsku (dz. nr ewid. 187/3)
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju 1420011
7. Znak sprawy GSZM.6131.18.2022.DP
8. Dokument wytworzył Inspektor ds. ochrony środowiska
9. Data dokumentu 2022-10-14
10. Dokument zatwierdził Główny Specjalista ds. Zieleni Miejskiej
11. Data zatwierdzenia dokumentu 2022-10-14
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejskie w Płońsku ul. Płocka 39, pok. 214
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 17/2022
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2022-11-03
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. Świerków pospolitych uzależniona od dokonania nasadzeń zastępczych w ilości 2 szt. drzew o gat. Lipa drobnolistna w odmianach: Erecta, Rancho lub Varsaviensis, o obwodzie pnia wynoszącym 12-14 cm.

[Liczba odsłon: 303584]

przewiń do góry