Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
1. Numer karty/rok 14/2022
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
4. Nazwa dokumentu Decyzja
5. Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa o gat. Brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości dz. nr ewid. 667 przy ul. Kopernika 16 w Płońsku.
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju 1420011
7. Znak sprawy GSZM.6131.16.2022.DP
8. Dokument wytworzył Inspektor ds. ochrony środowiska
9. Data dokumentu 2022-07-15
10. Dokument zatwierdził Główny Specjalista ds. Zieleni Miejskiej
11. Data zatwierdzenia dokumentu 2022-07-15
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski w Płońsku ul. Płocka 39, pok. 214
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 13/2022
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2022-10-18
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa została uzależniona od dokonania nasadzeń zastępczych w Parku 120-lecia Banku Spółdzielczego w Płońsku w ilości 2 szt. drzew o gat. Klon kolumnowy "Crimson Sentry" o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących 12-14 cm.

[Liczba odsłon: 303585]

przewiń do góry