Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
1. Numer karty/rok 12/2022
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
4. Nazwa dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
5. Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa - 1 szt. Topoli czarnej, z terenu nieruchomości przy ul. Mazowieckiej 3 w Płońsku (dz. nr ewid. 985, obręb 217 miasto Płońsk)
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju 1420011
7. Znak sprawy GSAM.6131.8.2022.DP
8. Dokument wytworzył Inspektor ds. ochrony środowiska
9. Data dokumentu 2022-04-13
10. Dokument zatwierdził Sekretarz Mista Płońsk
11. Data zatwierdzenia dokumentu 2022-04-13
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski w Płońsku, ul. Płocka 39 pok. 214, tel. 23) 663 13 21
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 11/2022
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2022-04-26
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi Udzielenie zezwolenia uzależniono od dokonania nasadzeń zastępczych w ilości 2 szt. drzew o gat. brzoza, grab lub lipa o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm wynoszącym 12-14 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Mazowieckiej 3 w Płońsku (dz. nr ewid. 985, obręb 217 miasto Płońsk).

[Liczba odsłon: 303617]

przewiń do góry