Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
1. Numer karty/rok 8/2022
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
4. Nazwa dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
5. Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew ( 2 szt. Brzozy brodawkowatej oraz 1 szt. Klon jesionolistny) z terenu nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 7 w Płońsku (dz. nr ewid. 193/24, obręb 217 miasto Płońsk)
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju 1420011
7. Znak sprawy GSZM.6131.6.2022.DP
8. Dokument wytworzył Inspektor ds. ochrony środowiska
9. Data dokumentu 2022-04-07
10. Dokument zatwierdził Sekretarz Mista Płońsk
11. Data zatwierdzenia dokumentu 2022-04-07
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski w Płońsku, ul. Płocka 39 pok. 214, tel. 23) 663 13 21
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 7/2022
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2022-04-26
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi Udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew uzależniono od dokonania nasadzeń zastępczych w ilości nie mniejszej niż ilość usuwanych drzew, tj. 3 szt. drzew o gat. grab, klon lub buk, o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm wynoszącym nie mniej niż 16-18 cm, na terenie nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 7 lub na terenie miasta Płońsk.

[Liczba odsłon: 303606]

przewiń do góry