Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

REJESTR  INSTYTUCJI  KULTURY dla których organizatorem jest Gmina Miasto Płońsk

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Płońsk jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury, które weszło w życie 21 maja 2012 r.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Płońsk:

 1. Rejestr instytucji kultury prowadzi Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Płońsku.
 2. Zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Płońsk.
 3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
 • otwarty dostęp do zawartości rejestru,
 • wydanie odpisu pełnego lub skróconego z rejestru albo księgi rejestrowej.
 1. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej na podstawie załącznika do ustawy.  Od każdej pełnej lub zaczętej strony, pobiera się opłatę skarbową w wysokości 5 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z  księgi rejestrowej  należy dokonywać: w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku (ul. Płocka 39, wejście od ulicy1 Maja) lub przelewem na numer konta: 95  8230  0007  0004  5636  2000  0092 - Bank Spółdzielczy w Płońsku

dane do przelewu:

Urząd Miejski w Płońsku

ul. Płocka 39

09-100 Płońsk

Z up. Burmistrza

/-/

Krystyna Marszał-Jankowska

Dyrektor Wydziału

Polityki Społecznej

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rydzewska Iwona
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-08 10:02:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Rydzewska Iwona
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-08 13:22:16
 • Liczba odsłon: 989
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 463351]

przewiń do góry