Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

Urząd Miejski w Płońsku

ul. Płocka 39 (wejście od ul. 1-go Maja)

09-100 Płońsk

pozostałe lokalizacje: 

                                    Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie (ul. Św. M. M. Kolbe nr 9)

                                    Główny Specjalista ds. Rodziny   (ul. Św. M. M. Kolbe nr 9)

adres strony internetowej:  www.plonsk.pl

e-mail:  plonsk@plonsk.pl  

elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/in301aad4g

 

centrala tel. 23 662-26-91,  23 663-13-00

fax 23 662-55-11

 

Godziny pracy:

Urząd : poniedziałek w godz. od 8.00 do 18.00,

            od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

 

Urząd Stanu Cywilnego w Płońsku jest czynny w godzinach:

 

Poniedziałek: 8:00 – 18:00 *

* Przyjęcia klientów: w godzinach 8:00 – 16:00, w godzinach 16:00-18:00 czynności niewymagające obecności Kierownika USC.

W przypadku konieczności załatwienia sprawy, wymagającej obecności Kierownika USC, po godzinie 16:00 (m.in. sporządzenie dokumentów do ślubu, uznanie dziecka, sporządzenie aktu zgonu, urodzenia)   prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia możliwego terminu.

 

Wtorek – Piątek 8:00 – 16:00*

* Przyjęcia klientów: w godzinach 8:00 – 15:30.

 

UWAGA

  • Prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzyskania informacji na temat czasu potrzebnego na załatwienie poszczególnych czynności.
  • W przypadku konieczności dokonania opłaty skarbowej w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku wymaganej przy niektórych czynnościach realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego, prosimy o wzięcie pod uwagę godzin pracy kasy!

 

 

Straż Miejska pracuje w trybie zmianowym w godzinach od 6.00 do 22.00, zgodnie z miesięcznym grafikiem służby.

 

KASA : poniedziałek w godz. od 8.00 do 18.00 (z przerwami: 11.00-11.30 i 15.00-16.00)

            od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 15.15  (z przerwą: 11.00-11.30)

 

 

Urząd Miejski w Płońsku ul. Płocka 39
09-100 Płońsk

NIP 5670005686

REGON000524878

 

GMINA MIASTO PŁOŃSK

NIP: 567-178-37-18

ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk

 

 

Przyjmowanie dokumentów w formie papierowej:

Wydział Organizacyjny Kancelaria Urzędu (parter budynku) - w godz. pracy Urzędu,

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej - wg. właściwości w godz. pracy Urzędu,

Urząd Stanu Cywilnego - wg. właściwości w godz. pracy Urzędu.

Zespół Zarządzania Kryzysowego

tel. 0 606-412-869

 

Kierownictwo Urzędu: 

Burmistrz: Andrzej Pietrasik

Wydział Organizacyjny Kancelaria Urzędu tel. 23 662-27-25, 23 663-13-27, 23 663-13-01

I Zastępca Burmistrza: Teresa Kozera

Wydział Organizacyjny Kancelaria Urzędu tel. 23 662-27-25, 23 663-13-27, 23 663-13-01

II Zastępca Burmistrza : Lilianna Kraśniewska

tel. 23 663-13-09    

Sekretarz Miasta: Andrzej Bogucki

tel. 23 663-13-29

Skarbnik Miasta: Janina Lusawa

tel. 23 663-13-22

Zastępca Skarbnika: Agnieszka Ciachowska

tel. 23 663-13-04

 

Komórki Organizacyjne Urzędu :

 

Biuro Rady

tel. 23 663-13-15

Kierownik: Michał Żółtowski, tel. 23 663-13-43

 

Wydział Organizacyjny

Dyrektor: Aneta Drążkiewicz, tel. 23 663-13-01

               Kancelaria Urzędu

               23 663-13-27, 23 663-13-01

               tel. 23 663 13 00, 23 663-13-02 (parter budynku)

               Kierownik: Jadwiga Wołek

               Referat Administracyjny

               tel.  23 663-13-25

               Kierownik: Jadwiga Wołek, tel. 23 663-13-27

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Roman Kozłowski

tel. 23 663-13-61

 

Rzecznik Prasowy: Filip Przedpełski

tel. 23 663-13-34

 

Główny Specjalista ds. Systemu Zarządzania Jakością i Archiwum Zakładowego: Iwona Kmieć

tel. 23 663-13-03

 

Główny Specjalista ds. Współpracy ze Spółkami Komunalnymi

tel. 23 663-13-27

 

Główny Specjalista ds. Rodziny: Danuta Ziółek   (ul. Św. M. M. Kolbe nr 9)

tel. 23 662-30-90

 

Główny Specjalista ds. Zieleni Miejskiej: Małgorzata Melińska

tel. 23 663-13-18

 

Audytor Wewnętrzny: Marcin Szymanik

tel. 23 663-13-26

 

Biuro Promocji

tel. 23 663-13-34

Kierownik: Izabela Zabłocka

 

Referat Obsługi Informatycznej

tel. 23 663-13-35

Kierownik: Marek Lewandowski  

 

Referat Obsługi Prawnej

tel. 23 663-13-17

centrala tel. 23 662-26-91, 23 663-13-00, 23 663 13 02

 

Referat Spraw Kadrowo-Płacowych

tel. 23 663-13-26

Kierownik: Izabela Zabłocka

 

Referat Zarządzania Kryzysowego

tel. 23 662-34-58, 23 663-13-07

Kierownik: Mieczysław Radomski

 

Straż Miejska

tel. 23 662-26-93, 23 663-13-20

Komendant: Bogdan Lewandowski

Zastępca Komendanta: Lidia Bralska

 

Urząd Stanu Cywilnego

tel. 23 662-29-09

Kierownik : Agnieszka Szymańska

I zastępca Kierownika: Monika Kostulska-Maciak

II zastępca Kierownika: Paweł Zgrzębski

 

Referat Zamówień Publicznych  

tel. 23 663-13-40

Kierownik: Jerzy Waśniewski 

 

Wydział Finansowy  

tel. 23 663-13-12 - Kasa  

               Referat Budżetowo - Księgowy

               tel. 23 663-13-04

               Zastępca Skarbnika: Agnieszka Ciachowska tel. 23 663-13-04

               Referat Podatków i Opłat  

               tel. 23 663-13-10

               Kierownik : Małgorzata Gerkowska, tel. 23 663-13-04

               Referat ds. VAT, Windykacji i Ewidencji Majątku

               tel. 23 663-13-13

               Kierownik : Monika Stępkowska-Smardzewska

 

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

tel. 23 663-13-05, 23 663-13-23  

Dyrektor: Ewa Grzeszczak, tel. 23 663-13-06 

 

Wydział Polityki Społecznej

Dyrektor: Krystyna Marszał-Jankowska, tel. 23 663-13-16

               Referat Oświaty, Kultury, Sportu oraz Nadzoru nad Jednostkami

               tel. 23 663-13-16, 23 663-13-28

               Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie (ul. Św. M. M. Kolbe nr 9)

               tel. 23 661-38-80

               Kierownik: Elwira Konopka

               Referat Spraw Lokalowych i Pomocy Społecznej  

               tel. 23 663-13-08   

               Kierownik: Katarzyna Leszczyńska

 

Wydział Współpracy i Rozwoju    

               Referat Inwestycji

               tel. 23 663-13-18

               tel. 23 663-13-14

               Kierownik: Agnieszka Kania

               Referat Współpracy oraz Pozyskiwania Środków Finansowych

               tel. 23 663-13-24

               Kierownik: Anna Piekarczyk

 

Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska

Dyrektor: Andrzej Bogucki, tel. 23 663-13-29

                Referat Infrastruktury Technicznej

                tel. 23 663-13-37  

                Referat Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

                tel. 23 663-13-11

                Kierownik: Beata Klik

                Referat Obsługi Targowisk (wejście od ul. Płockiej)

                tel. 23 663 13 60

                Kierownik: Rafał Jerzak

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej  

tel. 23 663-13-30, 23 663-13-31 - sprawy dot. ewidencji ludności i dowodów osobistych

tel. 23 663-13-36 - sprawy dot. ewidencji działalności gospodarczej

Dyrektor: Magdalena Banasiak  

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-08 14:23:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Drążkiewicz Aneta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-08 15:05:43
  • Liczba odsłon: 151
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5854]

przewiń do góry