Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiw-umplonsk.bip.org.pl

Zarządzenie Nr 0050.1.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2021 rok

05.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.2.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych dla Urzędu Miejskiego w Płońsku

13.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.3.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4.01.2021 roku w sprawie powierzenia obowiązków administratora Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płońsku oraz koordynowania prac związanych z utrzymaniem podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej i zamieszczenia tam informacji publicznych

18.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.4.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

12.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.5.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Płońsk

12.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.6.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8.01.2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r.

12.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.7.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12.01.2021 r. w sprawie trybu sporządzania pisemnych opinii prawnych przez pracowników Referatu Obsługi Prawnej Urzędu Miejskiego w Płońsku

13.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.8.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2

19.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.9.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Miasto Płońsk w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

22.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.10.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku

22.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.11.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.153.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wyłonienie najemców dwóch lokali użytkowych położonych w Płońsku przy ul. Grunwaldzkiej 2 stanowiących własność Gminy Miasta Płońsk

25.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.12.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, koordynatora gminnego i pozostałych członków GBS dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 roku na terenie miasta Płońsk

27.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.13.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku na osiedlu pn. Sadyba - róg ul. Magnolii i ul. Aksamitnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 233/9, 233/11, 236/1, 237/7 o łącznej powierzchni 0,0552 ha

27.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.14.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku na osiedlu pn. Sadyba - róg ul. Magnolii i ul. Aksamitnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 233/9, 233/11, 236/1, 237/7 o łącznej powierzchni 0,0552 ha

27.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.15.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

27.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.16.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dokonania darowizny na rzecz Powiatu Płońskiego

27.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.17.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zasad korzystania i używania samochodu osobowego Ford Tourneo Custom o nr rej. WPN 98U9

28.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.18.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

28.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.19.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

01.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.20.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok

02.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.21.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2021 rok

08.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.22.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.148.2018 r. Burmistrza Miasta Płońska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

04.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.23.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4.02.2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.142.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 1 października 2020 roku w sprawie postępowania w związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miasto Płońsk

08.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.24.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

08.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.25.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.8.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie realizacji zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

15.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.26.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

23.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.27.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22.02.2021 r. w sprawie powołania Kapituły do spraw wyłonienia kandydatów Płońskich Wież

26.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie Nr 0050.28.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej

26.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

Zarządzenie nr 0050.29.2021 Burmistrza Miasta Płońsk Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie organizacji miejskiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Płońsk

26.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek

 

Załączone pliki:
Zarządzenie Nr 0050.1.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2021 rok (05.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek) - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-01-07 10:03:41
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie Nr 0050.4.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego (12.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek) - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-01-12 10:10:51
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie nr 0050.5.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Płońsk (12.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek) - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-01-12 10:22:49
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie Nr 0050.6.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 8.01.2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. (12.01.2021 r. informację do publikacji pr - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-01-12 10:36:23
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie Nr 0050.2.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych dla Urzędu Miejskiego w Płońsku (13.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek) - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-01-13 10:36:27
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie Nr 0050.7.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12.01.2021 r. w sprawie trybu sporządzania pisemnych opinii prawnych przez pracowników Referatu Obsługi Prawnej Urzędu Miejskiego w Płońsku (13.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-01-13 10:47:06
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie Nr 0050.3.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4.01.2021 roku w sprawie powierzenia obowiązków administratora Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płońsku oraz koordynowania prac związanych z utrzymaniem podmiotowej strony Biule - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-01-19 09:52:06
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie Nr 0050.8.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 (19.01.2021 r. informację do pub - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-01-19 11:58:19
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie Nr 0050.9.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Miasto Płońsk w ramach rea - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-01-22 15:30:17
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie Nr 0050.10.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. (22.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek) - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-01-22 15:37:25
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie Nr 0050.11.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.153.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczoneg - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-01-25 13:45:05
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie Nr 0050.12.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, koordynatora gminnego i pozostałych członków GBS dla przeprowadzenia Narodowe - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-01-28 08:53:17
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie Nr 0050.13.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-01-28 09:08:16
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie Nr 0050.14.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położon - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-01-28 09:35:33
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie Nr 0050.15.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (27.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek) - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-01-28 09:47:00
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie nr 0050.16.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dokonania darowizny na rzecz Powiatu Płońskiego (27.01.2021 r. informację do publikacji przekazała - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-01-28 09:58:47
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie Nr 0050.17.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zasad korzystania i używania samochodu osobowego Ford Tourneo Custom o nr rej. WPN 98U9 (28.01.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek) - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-01-28 10:15:32
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie Nr 0050.18.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok (28.01.2021 r. informację do publikacji - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-01-28 10:23:52
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie Nr 0050.19.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Płońsk przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu ustne - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-02-01 10:32:58
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie Nr 0050.20.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2021 rok (02.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek) - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-02-03 08:36:39
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie Nr 0050.22.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.148.2018 r. Burmistrza Miasta Płońska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemo - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-02-04 15:41:16
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie Nr 0050.21.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu (organu) i Urzędu Miejskiego na 2021 rok (08.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek) - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-02-09 09:25:52
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie nr 0050.23.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4.02.2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.142.2020 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 1 października 2020 roku w sprawie postępowania w związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-02-09 09:58:16
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie Nr 0050.24.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (08.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek) - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-02-10 10:13:25
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie Nr 0050.25.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.8.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie realizacji zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzie - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-02-16 08:57:28
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie Nr 0050.26.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 19.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (23.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek) - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-02-23 14:49:38
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie Nr 0050.28.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przeds - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-02-26 10:13:23
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie nr 0050.29.2021 Burmistrza Miasta Płońsk Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie organizacji miejskiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Płońsk - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-02-26 10:24:20
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Zarządzenie Nr 0050.27.2021 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 22.02.2021 r. w sprawie powołania Kapituły do spraw wyłonienia kandydatów Płońskich Wież (26.02.2021 r. informację do publikacji przekazała p. J. Wołek) - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data dodania: 2021-02-26 14:51:09
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Drążkiewicz Aneta
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-07 09:40:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Drążkiewicz Aneta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 14:51:09
 • Liczba odsłon: 840
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 22920]

przewiń do góry